Vilket är bästa sättet att skapa smidiga övergångar mellan transportband?

Vilket är bästa sättet att skapa smidiga övergångar mellan transportband?

Korrekt linjering av transporterat gods är väsentligt i många produktionssystem. Problemen uppstår ofta när produkterna måste överföras från ett transportband till ett annat. Ömtåliga produkter kan gå sönder och robusta föremål kan förskjutas eller till och med fastna mellan banden. Smidig överföring av små föremål är en särskilt stor utmaning.

Ett sätt att lösa detta är att använda överföringslist, som normalt monteras så nära vändaxlarna som möjligt. Sådana lister flyttar tyvärr inte produkterna vilket gör att produkterna kan ansamlas och orsaka problem i produktionslinjen.

Vilket är bästa sättet att undvika detta och säkerställa att produkterna överförs mellan transportbanden på ett säkert och smidigt sätt? Lösningen är att använda noskanter med minsta möjliga radie, installera axlarna mycket nära varandra och göra överföringslisterna så korta som möjligt.

Stora och långa transportörer

Plastmodulband med noskanter med 9 mm radie eller t o m 6,5 mm gör det möjligt att konstruera relativt stora och långa transportörer som kan transportera och överföra ganska tunga laster på ett säkert sätt. Tack vare ett stort urval material och tillbehör till dessa band har Habasit kunnat hjälpa sina kunder bygga sådana system inom nästan alla industriområden, t ex träbearbetning, materialhantering, förpackning, papper, livsmedel osv. Det finns t o m lösningar för tappningslinjer och 90-gradiga överföringar med bandet ActiveXchange, som tack vare bordets utformning kan placeras mycket nära den andra transportören.

Små och ömtåliga produkter

Men vad händer om man behöver transportera mycket små, instabila och ömtåliga produkter? Lösningen är att använda noskanter med en radie på ner till 3 mm. Detta ger en så liten springa att även mycket små produkter överförs på ett säkert sätt, positioneringsproblemen minimeras och det krävs överhuvud taget inga överföringsbord.

Plastmodulband gör jobbet bäst

På korta och breda transportörer kan vävtransportband ofta vara olämpliga pga styrningsproblem. Kantprofiler som styr kan dock monteras vid behov och hjälper upp situationen.

Plastmodulband arbetar å andra sidan med positivt grepp, vilket eliminerar detta problem.. Vid användning inom livsmedelsindustrin, där aggressiva rengöringsmedel används, har plastmodulbanden fördelen av bättre kemikaliebeständighet och därmed längre livslängd.

Habasits två plastmodulband: Minipitch (för längre transportörer) och Micropitch (för kortare transportörer) är avsedda för applikationer som kräver smidiga överföringar och noggrann produktpositionering. Dessa band finns i många olika ytstrukturer, t ex slät ovansida, rakt rutmönster, diagonalt rutmönster och koniska upphöjningar, för att tillgodose behoven inom så många olika användningsområden som möjligt, t ex inom livsmedels-, förpacknings- och materialhanteringsindustrin.

Vi hjälper gärna till med dina transportbandsutmaningar. Kontakta oss gärna.

Du kanske också är intresserad av:

2019 oktober 31  |  Posted by

Frederic Schoen

Frederic works as a Product Specialist for plastic modular belts at Habasit France. He has broad experience in belting applications across all industries served by Habasit. He speaks French, English, and German.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress