Vad teknikern tycker är viktigt om vävbaserade transportband

Vad teknikern tycker är viktigt om vävbaserade transportband

Ju mer jag talar med kunder om vävbaserade transportband desto mer ser jag hur många olika tekniska termer och namn som används för samma åtgärd eller komponent. Även om vi alltid lyckas förstå varandra står det klart att det skulle vara betydligt effektivare om vi hade en gemensam terminologi.

Så här har vi Habasits guide till de termer teknikerna behöver känna till om vävbaserade transportband, plus lite viktigt information om noskanter, motböjning, bombering, ackumulering, förspänning, bandstyrning och delaminering.

Transportörens grundläggande delar:

1. Drivvals
2. Driv eller vändvals (beroende på riktning)
3. Glidbädd
4. Support valsar
5. Brytvals
6. Brytvals
7. Spänn vals
8. Supportvals(på retursidan)
9. Transportband

Sign for tension pulley with tension direction Sign for driving pulley Sign for belt running direction
Tecken för spännrulle med spännriktning Tecken för drivrulle Tecken för bandets löpriktning

Noskant

En noskant är en kant där transportbandet böjer sig med liten radie. En noskant gör det möjligt att transportera små objekt mellan komponenter i ett transportsystem. För att kunna begränsa den spänning som uppstår i transportbandet pga böjning, minskas den täckta vinkeln till ungefär 135 grader. Detta ger formen av en näsa om man tittar på det från sidan och underifrån. Vi talar om nosrulle om övergången sker över små rullar monterade bredvid varandra med stödkant mot böjningen. När bandet böjer sig över en fast platta kallas det en fast knivkant.

Mer information finns på: http://blog.habasit.se/2018/11/hur-man-minskar-friktionen-pa-ett-transportband-med-en-noskant/

Motböjning

När undersidan på ett transportband böjs utåt kallas det för motböjning. Det är viktigt att banden kan böjas i två riktningar (böjning och motböjning). När styrprofiler används på bandet kräver motböjningen en större minsta tillåtna rulldiameter. Värdena för motböjningen för varje produkt anges i respektive produktdatablad.

Bombering

Bombering (cylindrisk-konisk) på en eller flera rullar används för att få ett ”självstyrande” transportband. För vävbaserade transportband rekommenderar vi rulle med en cylindrisk form mitt på, över 50 procent av bandets bredd, och en konisk form avsmalnande mot ändarna. Bomberingens höjd beror på rullens diameter, bandets styvhet i tvärled och friktionen mellan bandet och rullen. I vår tekniska guide finns tabeller med dessa värden.

http://blog.habasit.se/2018/07/bombera-eller-inte-bombera-en-ytbelagd-drivrulle/ finns mer information om bombering.

Ackumulering

Om en produkt står stilla på ett transportband när bandet är i gång kallar vi det för ackumulering. För att göra detta behövs en transportsida med låg friktion jämfört med produkten som står stilla. Observera att det finns särskilda skarvmetoder för denna typ av applikationer, där en viss löpriktning rekommenderas för att förhindra skarven från att gå upp genom mekanisk påverkan.

Conveyor belt accumulation

Förspänning

Vid installation av ett transportband är det viktigt välja rätt förinspänning. Vid för låg förspänning förloras en del av greppet mot drivningen efter att bandet har relaxerat och det kan slira. För transportband med PET-väv är förspänningen vid installation minst 0,3 % (0,5 % för PA-väv), vilket oftast räcker för korrekt funktion. Om du har en tung applikation beräknas lämplig förspänningen enkelt med vårt beräkningsprogram Selecalc. Alternativt kan man spänna upp transportbandet i små steg tills det går utan slirning vid full belastning.

Bandstyrning

När ett transportband monteras med rullarna vinkelrätt mot det löpande bandet säkerställer förspänningen att rullarnas bombering gör bandet självstyrande. Du kan påverka bandets gång genom att korrigera styrrullen. Automatiska transportörer används ofta i applikationer med en eller flera noskantsövergångar. Vid sidobelastning med produkter som glider på eller av transportbandet används ofta styr för att absorbera sidokrafterna och hålla bandet i läge.

Du hittar mer information om bandstyrning på: http://blog.habasit.se/2017/06/saa-foerhindrar-du-att-transportband-vandrar-i-sidled/

Delaminering

Vegetabiliskt fett och olja kan minska greppet mellan de olika lagren i bandet. Dessa lager kan över tiden släppa från varandra, och det är detta som kallas delaminering. Delamineringen ökar när transportbandets sidor kommer i kontakt med transportörens sidor och skadas. Stress pga böjning och motböjning över små övergångar har också negativ påverkan och snabbar på processen. Det finns transportband för applikationer med fett och olja och som tål dessa ämnens effekt.

Kontakta oss gärna eller ladda ner vår Engineering guide (gratis) med fler konstruktionstips för teknikern.

2020 oktober 27  |  Posted by

René Grevengoed

René Grevengoed is an Application Engineer who has worked at Habasit in the Netherlands since 1996. He speaks native Dutch and he is also fluent in English. Grevengoed specializes in general conveying, including fabric conveyor and power transmission belts. His expertise is applicable in several industries, including food, material handling, as well as printing and paper applications. Grevengoed’s experience began in workshops and onsite fittings where he was able to acquire the necessary special skills in order to progress to where he is today.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress