Transportband – från fiber till väv

Transportband – från fiber till väv

I dagens blogg berättar vi om tillverkningsprocessen för transportband – framför allt om vävmaterialen som används.

Olika vävmaterial som används för tillverkning av transportband

Egenskaperna hos ett transportband beror bland annat på väven som används. De flesta vävmaterial innehåller trådar som består av separata, sprutade fibrer som tvinnas på en roterande ram. Till exempel väv eller filt kan tillverkas av trådar. En väv är flätad av trådar i rät vinkel till varandra (varp och väft). Varptrådarna går i längdriktningen medan väfttrådarna går på tvären. Sättet som trådarna korsas kallas väv. Väven påverkar bandets egenskaper som styrka och ljud etc.

Filt, som inte är vävd, består av sammansatta fibrer. Fibrerna kan sammanfogas på olika sätt (mekaniskt, termiskt eller kemiskt). I exempelvis en mekanisk process binds fibrerna samman med nåldynor. Fibermaterialet formas på maskiner med roterande cylindrar (kardor). Sedan nålas materialet, dvs. fiberduken skapas genom att vissa fibrer trycks igenom och binder resten av fibrerna. När materialet nålas blir det i början volymiösa, mjuka, fibermaterialet tunnare. Nåldynan förs uppåt och nedåt med hög hastighet och trycker igenom allt fler fibrer så att duken blir allt mer sammanbunden och kompakt. Med nålning kan en nästan helt slät eller strukturerad yta framställas. Helt slät blir den efter att den har slipats till slutligt utförande. Fibermaterialet påverkar bandets egenskaper på olika sätt (flexibilitet, friktionskoefficient etc.) beroende på hur kraftigt fibermaterialet har sammanfogats, vilka fibrer som har använts etc.

Typer av trådar som används i transportband

Det finns tre olika typer av trådar: Monofiltråd, multifiltråd och ultråd.

Monofiltråd är en strängsprutad tråd av konstfiber som inte har några kardelar (småtrådar), likt en fisklina. Den används vanligast i väftriktningen (tvärgående).

En multifiltråd är också av konstfiber; en tråd som består av flera separata kardelar som tvinnas samman till en tråd. Multifiltrådar används både i varp- (på längden) och väftriktningen (på tvären).

Ullfibertrådar kan tillverkas av konstfibrer eller naturfibrer. Här tvinnas avklippta trådar samman på en roterande ram för att skapa en tråd.

Trådarnas inverkan på transportbandets egenskaper

Kraven på transportbandet styr vilka trådtyper som används i väven. Normalt används multifiltråd i varpriktningen (på längden). Det gör bandet mycket flexibelt och kan då böjas över små rulldiametrar.

En annan typ av tråd som är populär i varpriktningen (på längden) är ullfibertråd som är ganska hårig jämfört med multifiltråd. Fördelarna med ullfibertråd och -väv om den används till bandets baksida är att bandet blir mer tystgående.

Monofiltråd används mest i väftriktningen (på tvären). Det gör bandet stabilare och planare. Detta är till exempel viktigt för livsmedelsproduktion eller för löpband på gym.

Förutom typen av tråd är även materialet viktigt. I vanliga användningsområden används för det mesta polyester i trådarna, men i användningsområden där korta spännvägar eller låg elasticitet krävs används aramid som varpmaterial.

Även vävtypen (hur trådarna är korsade) är av betydelse eftersom den också som påverkar egenskaperna. Vävtypen påverkar bandets styrka, ljud och friktionskoefficient etc.

Den färdiga väven beläggs med ett ytskikt

Till sist beläggs väven med ett ytskikt. Beroende av kraven, används olika material (TPU, TPO, gummi, PVC etc.) för ytskiktet. På många områden används även väv utan ytskikt, till exempel på bagerier. Här används bomullsväv eftersom bomull har bra släpp- och luftningsegenskaper vilket passar för att transportera klibbig deg.

Ytskiktet kan präglas på olika sätt för att skapa en ytstruktur som ger specifika egenskaper. Ett material med bra grepp gör det enklare att transportera gods i lutande plan. Ett våffelmönster gör att en kladdig deg lossnar lättare från bandet. De olika stegen i tillverkningsprocessen har alltså en avgörande betydelse för vilka egenskaper ett transportband till sist har. Det är viktigt att välja rätt, så att väven får precis de egenskaper som behövs för att möta kraven och önskemålen för varje användningsområde.

Habasits egen produktion innebär kontroll över transportbandets egenskaper

På Habasit tillverkar vi våra vävar i vårt egna väveri och har därför mycket bra kännedom om banden och vad som skiljer mellan de olika typerna. Habasit har den kunskap och kompetens som krävs för att hitta en lösning som är baserad på dina specifika önskemål och krav. Man hör ofta att det är insidan som räknas. Och det håller vi med om, i alla fall när det handlar om transportband!

Vill du ha hjälp med att välja rätt? Hör gärna av dig till oss!

2017 juni 27  |  Posted by

Sten-Goran Friberg

Sten-Göran Friberg is the Key Account Manager for Northern and Eastern Sweden. He has worked at Habasit for over 35 years and has extensive experience in drive belts, as well as webbing in most industries and applications. He is fluent in both Swedish and English.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress