Transportband för en metalldetektor – vad behöver du tänka på?

Transportband för en metalldetektor – vad behöver du tänka på?

Industriella metalldetektorer och röntgeninspektionssystem används ofta inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. De kontrollerar om produkten innehåller ämnen som normalt inte ska finnas i livsmedel.

Man frågar mig ofta vilket transportband som passar till denna anläggningstyp. Frågan dyker ofta upp när man redan har installerat ett felaktigt band som då gör att detektorn inte fungerar som den ska.

Hur fungerar en metalldetektor?

Innan man väljer ett band som passar är det viktigt att ha grundläggande kännedom om hur en metalldetektor fungerar. Man kan egentligen säga att det är en elektrisk spole som genererar ett magnetfält. Transportbandet transporterar ett objekt genom det här fältet och när något avvikande inträffar förändras magnetfältet och detektorn signalerar.

Det finns flera faktorer som man bör tänka på när man väljer ett band till ett metalldetektor- eller röntgeninspektionssystem:

 • Vävtransportband med ett elektriskt ledande antistatiskt skikt genererar en signal vid skarven efetsom det ledningen är bruten. Det här materialavbrottet gör dem olämpliga för det här användningsområdet.
 • Vävtransportband med längsgående, ledande kolfiber (istället för ett helt ledande skikt) ger antistatiska egenskaper utan att störa metalldetektorn. Detta beror på de gynnsamma konduktiva förhållanden.
 • Även helsyntetiska och monolitiska band samt plastmodulband (utan särskilda egenskaper) kan användas. Men dessa band är dock inte antistatiska.

Här följer några fler tips för optimal drift:

 • Undvik varierande tjocklekar (t.ex. skarvfolie eller medbringare), brist på symmetri och vibrationer.
 • Bandlås av metall passar förstås inte heller.
  Transportband som är konstruerade för metalldetektorer måste förvaras i sin förpackning så att de inte blir smutsiga.
 • När ändlös skarvning utförs är det mycket viktigt att det inte hamnar smuts (t.ex. metalldelar) i skarven.
 • Bandstödet i och runt metalldetektorn måste vara av ett icke-ledande material.
 • Transportbanden måste vara korrekt inpassade och får inte gå emot ramen.
 • När stålsvetsningsarbeten utförs direkt på plats ska transportbandet skyddas mot svetsgnistor.

Online-hjälp för val av rätt transportband

På vår webbplats finns ett verktyg som kan hjälpa dig att välja ett transportband baserat på ett antal kriterier. Om du även vill ha personlig rådgivning får du gärna mejla oss på expert.blog@habasit.com.

2018 februari 20  |  Posted by

Simon Cartwright

Simon Cartwright is a technical manager for Habasit in the UK. He has a wide variety of industry expertise and experience. While he is ready to answer any question regarding the full portfolio of Habasit products and applications, he specializes in fabric conveyor belts in the food industry. Mr. Cartwright is also fluent in English, making him a valuable asset to customers around the world.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress