Tandhjulsdiameter: Varför det är viktigt och hur det mäts

Tandhjulsdiameter: Varför det är viktigt och hur det mäts

Vid byte av plastmodulband från annan leverantör mot ett nytt från Habasit är det viktigt att känna till diametern på tandhjulet på den befintliga transportören.

Detta eftersom det är viktigt att det nya tandhjulets diameter stämmer mot det gamla för att säkerställa jämn och smidig övergång till det nya bandet och undvika justering av transportörens mått eller ändring av bandets hastighet (förutsatt naturligtvis att den befintliga transportören fungerar väl).

Låt oss studera tandhjulsdiametern mer detaljerat: hur den bestäms, hur den påverkar transportörens andra mått och hur man mäter den på en befintlig transportör. Vi har också tips på hur du gör om du behöver byta tandhjulsdiameter vid bandbyte på grund av att befintliga mått inte ger önskat resultat.

Bestämma tandhjulsdiameter

Tandhjulets ursprungliga specifikationer bestäms huvudsakligen av transportbehoven i applikationen. Produkttabeller och tekniska riktlinjer innehåller nödvändig information.

Transportörens mått

När tandhjulets diameter väl bestämts kan andra transportörmått bestämmas för optimering av tandhjulets livslängd och produkttransporten.

  • Förklaring: A1 är avståndet från tandhjulets centrum till bandets undersida/glidbana
  • C är avståndet från tandhjulets periferi till änden på bandets glidbana

Om dessa mått är felaktiga blir det problem med bandets och tandhjulets livslängd och som en följd därav med produktiviteten. Detta undviks genom att alltid använda produkttabeller med rätt värde på A1 och C. Det finns även en felsökningsguide med instruktioner om vad som ska göras vid stort tandhjulsslitage pga felaktiga A1- eller C-mått.

Mäta tandhjulsdiameter

Vid mätning av tandhjulets diameter läggs bandet runt hjulet, varefter längden mäts över en vinkel på 180 grader från sprintskalle till sprintskalle.

  • Förklaring: dp är tandhjulets diameter

Ett annat sätt att bestämma tandhjulets diameter är att identifiera bandets tillverkare, räkna antalet tänder och beräkna diametern med hjälp av tillverkarens tabeller.

Att tänka på vid byte av tandhjulsdiameter

Om det är klart att befintlig tandhjulsdiameter måste ändras pga att hjulet utsätts för onormalt slitage eller låter mycket, måste axelhöjden och/eller transportörbanan justeras för att få korrekt ingrepp mellan band och tandhjul.

Bandhastigheten påverkas alltid av att tandhjulets diameter ändras. Hastigheten anpassas genom justering av axelhastigheten via motorns kontrollenhet eller justering av utväxlingen.

Ökning av tandhjulets diameter kan också påverka det moment axeln utsätts för, eftersom momentarmen då blir längre. Axelbelastningen kan beräknas med Selecalc eller annat verktyg för att fastställa effekten på axeln vid ändrad tandhjulsdiameter.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om tandhjul. Det finns också mer information om tandhjul på http://blog.habasit.se/2017/06/vad-aer-polygoneffekten-foer-naagot/

 

2020 maj 7  |  Posted by

Bart Natoli

Bart Natoli is a Chief Application Engineer at Habasit America and has been with the company since 1986. He has a Bachelor of Science, a degree in Mechanical Engineering, Associates in Engineering Degree and Architectural Engineering Technology. Bart Natoli is an expert in fabric conveyor belts and power transmission belts.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress