Specialmaterial i plastmodulband

Specialmaterial i plastmodulband

Det finns lika många tillämpningar som det finns produkter. Det kan vara svårt att hitta rätt band för varje process. I dagens belyser vi specialmaterial som används för modulband i specifika tillämpningar.

Behöver du ett mer motståndskraftigt modulband?

I 80 % av alla tillämpningar räcker standardmaterial som PP, PE och POM. Men vissa tillämpningar ställer stora krav, exempelvis ugnsprocesser som kräver temperaturtåliga band. Ett annat exempel är fordonsmonteringslinjer, där banden måste ha elektrostatiska urladdningsegenskaper (ESD) så att inte elektroniska komponenter skadas.

Vissa band måste transportera tunga lastbilar medan andra flyttar ömtåliga bakverk. Alla tillämpningar ställer särskilda krav. Habasits portfölj innehåller lämpliga produkter. Nedan finns information om en del specialplaster och exempel på tillämpningar.

Elektriskt ledande material (+EC eller +FC) för att leda bort elektrostatisk laddning (ESD)

Vid hantering av elektronik måste elektrostatiska laddningar (ESD) undvikas eftersom de kan skada produkten. Har du sett en modern bil utan elektronik? Knappast. Du kan enkelt tänka dig hur viktigt det är med bra +EC-material i fordonsmonteringslinjer. I en del fall är det lämpligt att använda flamskyddande och elektriskt ledande +FC-bandmaterial, särskilt för långa transportband som går mellan olika byggnader. En del försäkringsbolag rekommenderar också sådana bandmaterial eftersom de hindrar brand från att sprida sig till andra brandceller.

Förhindra spridning av brand med flambeständigt material (+FR, +FC, +ST)

De flesta plastmaterial i modulband är relativt lättantända. Vid brand avges giftiga gaser och tät rök. Andra plaster brinner med nästan osynlig låga. Bränder kan orsaka stora skador och produktionsbortfall. Flera gånger om året börjar det brinna i produkter som ligger på transportband. Det första bandet som kommer i kontakt med produkter från en ugn, är en kritisk punkt. Om produkten fastnar i ugnen kanske den tar eld. När den kommer till bandet kan den fortfarande brinna. Den första ytan efter ugnen ska därför vara flamskyddad, så att inga ytterligare skador sker genom att bandet antänds. För transport av ej ätbara produkter är +FR eller +FC rätt material. Om bandet är i direktkontakt med livsmedel är +ST lämpligast.

Detekterbart plastmaterial (+DE eller +DX)

Det värsta som kan hända i livsmedelsbranschen är att produkter återkallas på grund av kontaminering. Det kan bero på trasiga maskiner. I en del fall är själva kontaminationen orsaken till att maskiner går sönder. Kritiska produktionslinjer är försedda med metall- eller röntgendetektorer. För att plastmaterialet i ett transportband ska kunna detekteras har vi utvecklat materialen +DE och +DX, med särskilda fyllmedel som gör ytan synligare. +DX-fyllmedlet är särskilt framtaget för linjer med röntgendetektorer och ger konsekvent bäst resultat.

Förebygg tidiga bandbrott med utmattningståligt material (+JM)

Krävande tillämpningar som kurvband eller raka transportband för höga belastningar kräver material som inte utmattas. Varje bandcykel innebär slitage och utmattning av materialet. Ju högre bandet belastas, desto större är utmattningsrisken. För sådana tillämpningar har vi ett tåligt och mycket utmattningsbeständigt material, +JM. Det har visat sig hålla i många år i krävande tillämpningar.

Slagtåligt och skärtåligt material förlänger livslängden på bandet (+IM)

Har du sett hur det ser ut i en linje för kött-urbening? Det är svårt att tänka sig band som utsätts för hårdare stötar eller högre mekaniska påfrestningar. Köttet skärs och benas ur med knivar, köttyxor eller roterande knivar – direkt på bandet. Bandets yta fungerar som skärbräda. Om fel material används kan bandets livslängd bli mycket kort. +IM-material har modifierats och tål slitaget, så att livslängden sträcker sig över månader eller till och med år. Balansen mellan stöt- och skärtålighet ger optimal livslängd till en rimlig kostnad.

Habasit har ett stort utbud av modulband som kan användas för en mängd olika applikationer. Du kan hämta produktguiden för våra modulband av plast – eller kontakta oss så berättar vi mer!

 

2018 januari 23  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress