Skillnaden mellan plan- och kilremsdrift

Skillnaden mellan plan- och kilremsdrift

Habasit har utvecklat drivremmar sedan 1946. Vår långa erfarenhet har gett oss stor kunskap om vilka applikationer som ger den mest effektiva kraftöverföringen.

Idag vill jag dela med mig av några av mina erfarenheter när det gäller skillnaden mellan plan- och kilremsdrift.

Två olika transmissionssystem

Drivremmar används i varje industri där man driver något med hjälp av en transmission. Plan- och kilremsdrift är två i grunden helt olika system. Kilremstekniken bygger på remmarnas inkilning i remskivornas spår. Ju mer effekt som ska överföras, desto fler remmar och remspår i bredd. Planremstekniken bygger på remmens höga friktion mot de bomberade remskivorna och transmissionen innehåller endast en rem. Vanliga planremsapplikationer är separatorer, slipmaskiner, trähyvlar, fläktar, drivna rullbanor m.m. Planremmen medger också effektuttag på båda sidor remmen.

Uppbyggnad

Planremmens dragskikt består av stabiliserade polyamidfolier, polyesterväv eller aramidväv. Friktionsytan består vanligtvis av NBR-gummi på ena- eller båda sidorna.

Verkningsgrad och energibesparing

Planremmar har ett tvärsnitt med liten tjocklek som ger lågt böjningsmotstånd och nästan inget valkarbete. Tillsammans med den jämna gången och frånvaron av kilningseffekter, leder det till nästan försumbara energiförluster. Verkningsgraden är således hög: 98 %. Tunna och lätta planremmar medger också höga remhastigheter.

Livslängd

Planremmen är via hög friktion förenad med remskivornas yta och relativitetsrörelserna är mycket små. En planrems livslängd mäts i antalet böjningar och hur liten diameter remskivorna har. Om detta är fördelaktigt är livslängden teoretiskt sett ändlös.

Kilremmen arbetar genom inkilning, den ska pressas in och dras ur kilspår, vilket orsakar större relativitetsrörelser och slitage. Den inkilningsrelaterade nötningen gör att livslängden begränsas. Dammig miljö begränsar livslängden yttreligare.

Ljud och nedsmutsning

Planremmen är mycket tyst och det lilla ljud som uppstår är när luft pressas undan mellan rem och remskiva. Tack vare arbetssättet förblir planremmen nästan helt ren under användningen och slits inte nämnvärt.

Kilremmen har däremot ett karaktäristiskt gnisslande ljud, när den pressas in och dras ur kilspår. Den här rörelsen orsakar slitage hos så väl remmen som spåren vilket begränsar livslängden. Nedsmutsning med svart gummidamm är därför en följd av detta.

Montage och underhåll

Planremmen installeras med förspänning, d.v.s. en spänning mellan 1 och 3 % beroende på dragskiktet och transmissionskonfigurationen. Detta kan inte göras på känn utan måste mätas fram. Kvittot på en korrekt installerad planrem är när den centrerar på båda remskivorna och att förspänningen är uppnådd. En korrekt installerad planrem behöver således inte efterjusteras och är underhållsfri.

Kilremmar monteras ofta på känn och förlåter en del felaktigheter, men det går ut över slitaget. Kilremmar måste då och då spännas om eftersom de slits ned i spåren.

Design

På Habasit tillverkar vi planremmar anpassade efter ditt behov. Du behöver inte hålla dig till standardlängder och standardbredder. Vi gör det möjligt att konstruera optimala drifter ur ett tekniskt, ekonomiskt och energieffektivt perspektiv.

För dig som vill spara energi och sänka dina elkostnader

Om du vill effektivisera din energiförbrukning är Habasits HabaDRIVE planremmar ett utmärkt alternativ. Genom att byta från kilremmar till planrem i t.ex. en fläkt, kan du spara ca 4 % energi. Inget underhåll samt en tyst och ren transmission. Det är bara ett exempel av många.

Jag hoppas den här bloggen har varit till hjälp när det gäller att förstå skillnaderna mellan remtyperna. Vill du höra andra exempel eller veta mer om våra planremmar i jämförelse med kilremmar? Tveka inte att höra av dig!

 

2017 november 21  |  Posted by

Sten-Goran Friberg

Sten-Göran Friberg is the Key Account Manager for Northern and Eastern Sweden. He has worked at Habasit for over 35 years and has extensive experience in drive belts, as well as webbing in most industries and applications. He is fluent in both Swedish and English.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress