Sex saker du behöver känna till om kurvtransportörer

Sex saker du behöver känna till om kurvtransportörer

Jag kontaktas ofta av tekniker ber om hjälp med utbyte, eftermontering eller konstruktion av transportband för krökta transportörer – det vi kallar kurvtransportör – som används för att ändra riktning på ett transportflöde med mellan 30 och 180 grader.

Dessa komplexa installationer finns inom en mängd olika industriområden, från livsmedelsindustrin till materielhantering, distribution och lager och varje anläggning kräver både anpassade konstruktioner och tillverkning med precision.

Enkelt uttryckt består ett kurvtransportband av ett antal sektioner sammanfogade så att de bildar ett koniskt band, som sedan sträcks upp runt vändtrummor. Dessa trummor kan vara koniska eller cylindriska beroende på hur anläggningen är uppbyggd.

Hur väljer man bästa konstruktion för en kurvtransportör? För det första måste man vara införstådd med den grundläggande mekaniken.

1.               Bandstyrningen är väsentlig

Pga kurvtransportörens utformning uppstår kraftiga tvärkrafter som pressar bandet inåt mot kurvans centrumpunkt. Dessa krafter måste kompenseras med styrningar längs bandets ytterkant, antingen med en drivkedja eller bandsträckare med rullar eller profiler. Följande tre huvudtyper av styrning används längs bandets ytterkant:

  • Drivkedja
  • Rullar
  • Profiler

·                 Styrning med drivkedja

Erfarenhetsmässigt vet vi att en drivkedja är en enkel, effektiv och optimal lösning när de transporterade produkterna är relativ små, som t ex inom livsmedelsindustrin. All dragkraft längs bandets ytterkant tas upp av kedjan, med bandet som hylsa.

Kedjan går längs transportörens ytterkant, med bandet kopplat till kedjan med fjädrar, metallfästen eller ofta plastringar, så att det både drivs och hålls i rätt läge. Eftersom drivkraften överförs via kedjan är bandet inte friktionsdrivet, som det hade varit med drivtrumma. Detta innebär att dragkraften i bandet är låg, vilket i sin tur innebär att bandets livslängd optimeras.

·                 Styrning med rullar

Med denna lösning används par av rullar monterade längs bandets ytterkant i för att avleda krafterna. Band och mekanik med mycket hög precision är ett måste i detta fall, precis som det krävs mycket noggrann placering av skruvhålen (rullarna skruvas ihop på var sida bandet) i bandets ytterkant. Eftersom bandet i det här fallet drivs av en drivtrumma kommer dess livslängd att påverkas av den högre dragkraften. Justeringen av band och styrning kräver också noggrann kontroll för att undvika att bandet skadas.

  • Styrning med profiler längs bandets kant

I detta fall limmas eller sys en strängsprutad profil fast på bandets ytterkant, varvid bandet hålls i läge av profilen som löper under vinklade trummor. Denna metod kräver extremt noggrann placering av styrprofilen, och det kan bli relativt hög energiförlust pga den roterande plastkulans kontakt med styrtrummorna. Resultatet blir emellertid ett band som vara relativt enkelt att byta eftersom inställningen är minimal så snart trummorna återmonterats mot profilen.

Vi vet erfarenhetsmässigt att de två senare lösningarna där bandet gör jobbet är lämpligare i distributionslager och applikationer med tyngre band, eftersom man där kan välja ett kraftigare och tåligare band.

2.              Valet av band är nu bredare än man kan tro

Till skillnad från traditionella band, som är flexibla i längdled men styva i breddled (tvärstabila), måste band som används i kurvtransportörer vara flexibla i alla riktningar, eftersom de utsätts för böjning i alla led.

Vissa tekniker tror att det enda sättet att lösa detta är att välja ett band tillverkat av en multifilamenttråd i både varp (längd) och väft (bredd), så att bandet blir flexibelt i alla riktningar. Detta är emellertid inte alltid nödvändigt. Om man är noggrann vid skarvningen kan nästan vilket bandmaterial som helst användas till kurvtransportband, vilket ger ett mycket bredare urval – inklusive blå band och TPO- eller TPL-belagda band för livsmedelsapplikationer med högt ställda renlighetskrav.

Om det valda bandet har ett dragskikt och trummorna har relativt stora går det även att använda ett band som är styvt i sidled, eftersom det ändå är tillräckligt flexibelt i tvärled. För inte länge sedan bevisade vi detta hos en kund i Storbritannien där vi valde ett monofilamentband.

Det finns emellertid begränsningar. Monofilamentband kan inte användas i applikationer med statisk noskant vid in- eller utmatningen, eftersom friktionen driver ut monofilamenten ur bandet.

3.              Innovativa lösningar kan lösa skarvspänningar

Vi ombads nyligen hjälpa till med ett band som inte klarade uppgiften pga skarvspänningen i ett område mellan utmatningstrumman och kedjehjulet. Vi konstruerade då en förstärkt sektion som hindrade skarven från att fallera.

Det är alltid bra att minska antalet skarvar så mycket som möjligt. Flera skarvar och paneler kostar inte bara tid och pengar, de kan också leda till ojämnheter uppstå pga naturliga variationer i tillverkningsprocessen.

4.              Noggrannhet är väsentligt

Tillverkningen av kurvband måste vara extremt noggrann vid skärning och skarvning. Tidigare skar man ut kurvbanden manuellt, medan man idag med hjälp av CAD-tekniken får högre noggrannhet och precision. Det bör emellertid sägas att det oftast inte är tillverkningsprocessen som är problemet, utan felaktiga data och mätningar.

5.              Det finns ingen begränsning av kurvtransportörens storlek

Det går att skära ut ett kurvband från upp till fyra meter brett bandmaterial. Men det går faktiskt att göra ännu större kurvtransportörer. Genom att bygga bandet av flera paneler har vi gjort kurvtransportörer för 180° med en bandbredd på 1900 mm, en utvändig radie på cirka 6 m och en total omkrets på
cirka 37,5 m med hjälp av paneler.

6.              Det är omöjligt att få 100-procentigt exakt produktplacering på en kurvtransportör

Jag får ofta frågan om huruvida det går att hålla exakt produktplacering genom en kurvtransportör. Tyvärr är svaret att det för närvarande inte går. En serie chokladkakor kommer aldrig att ligga i exakt samma inbördes läge vid utmatningen som vid inmatningen. Mekaniken tillåter helt enkelt inte detta. Detta är helt enkelt produktförskjutning, inte glidning, och den beror på kurvtransportörernas konstruktion och det faktum att den sanna positionen för noll grader faktiskt ligger mellan retur- och godsförflyttande bandbana.

Har du några frågor om kurvtransportörer?

Konsten att få kurvtransportören rätt bygger på expertis och erfarenhet – och rätt partner. Kontakta oss om du vill veta hur vi på Habasit kan tillhandahålla exakt rätt band till just din kurvtransportör.

 

 

Du kanske också är intresserad av:

2019 oktober 7  |  Posted by

Simon Cartwright

Simon Cartwright is a technical manager for Habasit in the UK. He has a wide variety of industry expertise and experience. While he is ready to answer any question regarding the full portfolio of Habasit products and applications, he specializes in fabric conveyor belts in the food industry. Mr. Cartwright is also fluent in English, making him a valuable asset to customers around the world.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress