Saggning eller sträckare för modulband?

Saggning eller sträckare för modulband?

I en tidigare artikel tittade vi på den grundläggande drivningen av plastmodulband och förklarade att ”en eller fler saggningar används för att ge optimalt grepp mellan band och drivhjul”. Saggning ger inte bara en sträckning, den kompenserar även för den bandtöjning som orsakas av belastningen, slitaget mellan modulen och tappen och temperatureffekten. Det råder alltså ingen tvekan om att saggning är en viktig komponent i transportbandssystem.

Det finns emellertid situationer där saggning inte är önskvärt. Saggning kan till exempel utgöra en fara för personalens säkerhet. Det kan också vara så att returbanan är på en nivå inte medger saggning pga utrymmesbrist.

Lösningen i dessa fall är att konstruera transportören med vertikal eller horisontell sträckare. Den vertikala varianten består av en gravitationsrulle som ger en viss inspänning pga rullens vikt. Den vanligare horisontella spännstationen trycker på bandet i ett visst område. Dessa enheter justerar bandets bana i transportören längs bandets hela längd. Bägge enheter ger en mindre motböjning där bandet lämnar drivenheten. De dynamiska rullarna kan kompensera för bandets töjning.

Om säkerheten är en viktig parameter kan spännstationen täckas och bandets töjning övervakas i samma specifika område. Gravitationssträckaren placeras omedelbart efter drivenheten, medan sträckarrullen oftast ersätter en fast vändrulle.

Min erfarenhet är att den sträcka rullen kan förflyttas i enheten ofta är för kort och att bandet därför behöver kortas ganska snart efter monteringen. Detta är inte särskilt önskvärt, varför vi rekommenderar att rullens möjliga rörelsesträcka anpassas till en töjning på ungefär 2 till 3 procent av bandets totala längd.

Vill du veta mer om detta? Du kan ladda ner de tekniska riktlinjerna för modulplastbanden HabasitLINK eller kontakta mig via e-post till expert.blog@habasit.com.

Du kanske också är intresserad av:

2018 september 20  |  Posted by

Ulrich Hänggi

Ulrich Hänggi is an Application Engineer for the R&D Plastics department and has been working for Habasit since December 2000. He has extensive experience in various applications where plastic modular belts and chains are used. He enjoys hiking in the mountains. Ulrich speaks native German, as well as fluent English.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress