Så här mäter du hastighets relation mellan trumma och band så kallad overdrive på din lågspännings-bandspiral

Så här mäter du hastighets relation mellan trumma och band så kallad overdrive på din lågspännings-bandspiral

Många tusentals spiraltransportörer betjänar den globala livsmedelsindustrin i tillämpningar som sträcker sig från kylning, jäsning och frysning inom bagerisektorn; till frysning inom fisk-, fjäderfä- och rödköttssektorerna; till pastöriserings- och konditioneringstillämpningar för tillverkare av såser och burkar. Orsakerna till detta är tydliga: I jämförelse med standardtransportörsystem minimerar spiraler maskinens platsbehov, eliminerar flera bandövergångar, upprätthåller produktorientering, möjliggör en kontrollerad miljö för konsekvent produktkvalitet, lägre energikostnader, minskar manuell hantering och ökar produktflödet.

Som ett resultat har vårt specialiserade spiralteam en lång lista med nybyggnationer och eftermonteringar att slutföra. Men vi blir också ofta kontaktade när livsmedelstillverkare upplever problem med spiralband som hackar (även kallat slip-sticking), när bandet inte fungerar smidigt; eller när bandet är för spänt och lyfter på utsidan (flippar upp). Band-knäppningar och produktrörelser är också utmaningar som medför att livsmedelsproducenter begär vår hjälp.

Denna nya serie bloggartiklar förklarar mekaniken i lågspänningsspiraler och hur de fungerar, och ger vägledning om hur man säkerställer optimerad prestanda samt år av effektiv och pålitlig produktion.

Den här första artikeln koncentrerar sig på trummans överhastighet (Overdrive): vad det är och hur man hanterar detta för maximal livslängd och högsta operativa prestanda.

What is overdriveFriktion är nyckeln

Lågspänningsspiraler består av en spiralkurva. De använder friktionen mellan den rörliga trumman i mitten och den inre bandkanten för att ge drivkraft. Huvuddriften måste övervinna friktionskraften mellan bandet och glidskenorna (lister) under bandet. Driveffektiviteten är beroende av friktionskoefficienten mellan bandkanten längs innerradien och trumman samt bandets undersida mot glidlisterna.

Relationen mellan trumma och band är positiv glidning

Bandets hastighet och trummans periferihastighet som verkar på bandets insida är ett nyckelförhållande: Trum-ytan måste röra sig något snabbare än bandets insida, vilket ger bandet drivkraft. Detta kallas Overdrive.

Överhastigheten krävs för att utveckla en friktionsdrivande kraft på bandet. Utan överhastighet, eller ännu värre, underhastighet, skulle trumman fungera som en broms och allvarligt skada bandet.

Rätt överhastighet är inte ett exakt värde. Det är beroende av friktionsfaktorer mellan bandet och trumman, bandets undersida och glidlister samt produktvikten. En minskning av friktionen mellan bandets undersida och glidlisterna förbättrar i hög grad systemets prestanda och bidrar till att upprätthålla en optimal hastighetsinställning. Men hur uppnår man detta? Experiment kommer att krävas – eftersom alla system skiljer sig på något sätt. Det första steget är att mäta trummans överhastighet.

Översättningar av nyckelord i diagram

Spiral System Components_Habasit

 1. Konstruktion monterad med
  – Stålprofiler och
  – Balkar
 2. Trumma
 3. Trumprofiler
 4. Trumprofilernas slitlister
 5. Trumdrivningsenhet
  (eller trumdrivning eller primär enhet)
 6. Kurvband
 7. Inmating
 8. Utmatning
 9. Extra Banddrivning (bandupptagningssystem)
 10. Returbana
 11. Förlängnings torn
 12. Viktad rulle
 13. Transportbana

Så här mäter du trummans överhastighet

 • Stå vid ett fast maskinelement (t.ex. en stående stålprofil i spiralens ramverk) som startposition, placera ett föremål på bandet direkt i linje med en identifierbar punkt på trumman (gör ett märke på centrumtrumman om det behövs) och observera systemet efter ett varv tills föremålet är tillbaka på samma vertikala startposition.
 • Punkten på centrumtrumman passerar startplatsen tidigare än objektet. Avståndet som punkten på trumman befinner sig framför objektet definierar överhastigheten.
 • Som utgångspunkt är det lämpligt att ställa in överhastigheten på en multipel av 3 till 4 stigningsavstånd (avstånd mellan varje spiralvarv).
 • Om objektet placerades vid bandets ytterkant tillåter du 4 till 5 stigningsavstånd i överhastighet. Den optimala överhastigheten specificeras vanligtvis av tillverkaren eller bandleverantören.
 • Var medveten om att varje system har en unik överhastighet som beror på många faktorer. Till exempel kan omgivningstemperatur och förändringar i ingredienserna alla påverka glidningen. Om resultaten ligger utanför parametrarna ovan kan du behöva justera överhastighetskontrollerna.

Varför det är viktigt att kontrollera överhastigheten regelbundet

Överhastigheten bör kontrolleras regelbundet. När det är suboptimalt kan det leda till olika problem som anges nedan.

Överskott eller hög överhastighet

 • Ojämn banddrift (böljande rörelse) eftersom bandet blir så löst att det förlorar kontakten med trumman och stannar tills upptagnings-systemet drar den tillräckligt hårt mot trumman för att dra bandet igen.
 • Detta böljande kan orsaka problem med den transporterade produkten på grund av överdrivna rörelser.
 • Slitaget på innerkantsmodulen, som är i kontakt med trumprofilerna, ökar.

Låg  överhastighet

 • För låg överhastighet ger högre bandspänning, vilket gör att bandet tenderar att lyfta upp och resulterar i en kortare bandlivslängd.

Den optimala överhastigheten är därför en avvägning mellan smidig drift och låg spänning. Som nämnts ovan är varje system unikt och kräver anpassad behandling. När du till exempel använder ribbade UHMW trumslitlister krävs mindre överhastighet eftersom slitlisten ger mer drivkraft från trumman. Mindre överhastighet behövs också vid användning av en ståltrumma utan plastlister eftersom drivkraften från trumman ökar på grund av en högre friktionskoefficient mellan bandkanten och trumman.

Vikten av rengöring

Som förklarats ovan är friktion nyckeln. Noggrann rengöring av bandet, trumman och spiralinstallationen är extremt viktigt. Den viktigaste faktorn som påverkar spiralens prestanda är faktiskt föroreningsnivån eftersom den påverkar friktionen.

Ibland verkar bandet och installationen se rena ut, men i verkligheten kan det fortfarande finnas en film av fett eller olja på komponenterna vilket kommer påverka friktionen.

I min nästa bloggartikel kommer jag att förklara vikten av rengöring och ge tips om hur du rengör din spiralinstallation på ett effektivt sätt.

Komplexitet kräver experthjälp.

Enligt vår erfarenhet kan många problem med spiraler åtgärdas genom att justera overdrive-inställningarna. Våra erfarna spiralingenjörer hjälper gärna kunder som inte vill göra detta själva. Dessutom erbjuder Habasit fullständiga tekniska supporttjänster för att optimera spiraldriften, från att fixa driftproblem till att byta ut banden till rådgivning om eftermonteringar och nybyggnationer.

För mer information om hur du säkerställer korrekt drift av din lågspänningsspiral, bevaka vår blogg. Vi planerar att publicera fler tekniska bloggartiklar om detta viktiga ämne. Kontakta oss när som helst för expertråd om dina specifika behov eller för att ordna med ett besök av vårt spiralteam.

2021 februari 9  |  Posted by

Steve Harker

Steve Harker is Head of Spirals EMEA and has been working for Habasit since 2014. With over 35 years of experience working in the food industry, he has the knowledge and expertise of many different applications, but he is specialized in spiral conveyor systems and project management for new and retrofit systems. In his spare time Steve is a volunteer Blood Bike Rider for the emergency services, helping the NHS with emergency blood samples.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress