Så här använder du modulband som kurvband

Så här använder du modulband som kurvband

Modulband uppskattas mycket för sin flexibilitet. Särskilt inom livsmedelsindustrin används de som kurvband på transportörer med kurvor. Följande är bra att tänka på vid användning av modulband som kurvband.

Modulkurvband kan användas längs hela transportören, även i kurvorna

Modulband består av moduler är sammankopplade med sprintar i hålen längs modulernas sidor. På kurvband är hålen ovala, så att sprintarna kan röra sig och bandet pressas ihop vid bandets inneradie. Detta betyder att samma typ av modulband kan användas i hela transportören, både på raka sektioner och i kurvor.

Vävband kan också användas som kurvband, men de har inte samma flexibilitet, det behövs då separata transportörer för respektive raka sektioner och kurvor. Detta ger ett större antal övergångar sett över hela transportlinjen, vilket kan påverka både produkter och transportsystemet negativt. Vävband kan också bli ett dyrare alternativ, eftersom det krävs fler motorer och andra komponenter.

Beräkning av kollapsfaktor och varför den spelar roll

Ett kurvband måste kunna pressas samman och anpassa sig till ett nytt stabilt läge när det går in i en kurva. Bandets sida i innerkurvan kollapsar, medan sidan i ytterkurvan behåller sin delning. Man måste därför känna till bandets s.k. kollapsfaktor. Denna faktor multipliceras med bandets bredd för beräkning av innerkurvans korrekta radie.

Ett vanligt värde är 2,2 – vilket innebär att 2,2 x bandets bredd = innerkurvans radie. Värdet 2,2 passar emellertid bara till en viss bandbredd. Smalare band kräver en större faktor och bredare band en mindre för att passa i den aktuella kurvan. Habasit har sammanställt detta förhållande i tabeller i databladet för att underlätta beräkningen av transportbandet.

Detta värde ses ofta felaktigt som en minimiradie, varför man då tror att alla band med större radie kan användas. Band med större radie blir emellertid bara mer instabilt och bullrigt och slits dessutom ut fortare. Det lämpligaste är att bandets beräknade innerradie enligt kollapsfaktorn är densamma som transportörens.

Ta hänsyn till lastfördelningen för att minska bandslitaget

Habasits kurvband klarar höga belastningar eftersom kanterna är konstruerade för att klara stora krafter i ytterradien. Den maximala kraften som de raka sektionerna kan belastas med är emellertid betydligt högre eftersom kraften är fördelad över hela bandbredden. Av den anledningen är den allmänna rekommendationen att placera kurvsektionen nära början av transportören i förhållande till transportriktningen (bandet utsätts för lägst kraft där).

Reaktionskraften från dragkrafterna genom kurvan genererar ett betydande tryck mot transportörens slitlist längs innerradien. Plasten riskerar att smälta om kombinationen av hastighet och tryck blir för hög.

Med hjälp av vårt beräkningsprogram SeleCalc kan du beräkna hur belastningen på kurvbandet ser ut. Du kan också ta reda på hur långt bandet behöver vara, baserat på antal kurvor i hela transportsystemet.

Du är välkommen att kontakta Habasit om du blir osäker och har en kritisk applikation med hög hastighet och stor last.

Habasits modulband är lätta att reparera

Med modulband som kurvband blir bandet lättare att reparera. En trasig eller sliten modul är enkel att byta mot en ny och bandet kan vara igång igen redan efter några minuter. Ett skadat vävband kan behöva bytas i sin helhet, vilket är både dyrt och tidskrävande.

Om modulbandet går sönder kan sprintarna som håller ihop modulerna enkelt drivas ut med Habasits sprintdorn eller, i andra hand om modulen har vår patenterade Smartfit sprintlåsning, en skruvmejsel.

Kurvmodulband har per definition delvis öppen kontaktyta.

Eftersom kurvmodulband måste kunna både pressas och dras isär har de i praktiken delvis öppen kontaktyta (flush grid). Därför kan luft och vätska passera genom dessa band. Observera följande: Om ett kurvband måste vara helt slätt, dvs ett ”flat top”-band, bör man välja ett vävkurvband utan hål eller andra ojämnheter på ytan.

Du kan läsa mer om våra modulband på vår expertblog (Habasit Expert Blog). Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra kurvband eller vilken lösning du bör välja till ett visst behov.

2020 mars 17  |  Posted by

Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress