Välja rätt transportband för livsmedelssäkerhet

Välja rätt transportband för livsmedelssäkerhet

Det är ingen lätt sak att driva en livsmedelsanläggning, inte minst p.g.a. komplexiteten hos livsmedelssäkerhet och hygien. Anna Marcol delar med sig av sin kunskap från en nyligen hållen webbkonferens med experter från Habasit och NGI, som talade om hur hygienklassad utrustning och rätt val av material och bandtyp är avgörande för livsmedelssäkerheten. Även om chefer inom livsmedelsproduktionen gör ett bra jobb med att hålla anläggningen ren kan matrester och mikroorganismer hitta vägen in i de mest oåtkomliga döda punkter. Bakterier kan förekomma på och i transportörernas konstruktion, under utrustning, under band och till och med i de små öppningarna i plastmodulband. Inte nog med det, de kan överleva den mest noggranna rengöringscykel, vilket leder till överdriven användning av rengöringsmedel, vatten, tid och energi. Så livsmedelssäkerhet är bevisligen en hjärtesak inom hela livsmedelsprocessen och försörjningskedjan. Det är också därför de beslut som livsmedelsproducenter fattar om livsmedelshygien måste beaktas inom tillverkning, bearbetning och förpackning. En av de viktigaste komponenterna som förekommer i alla dessa steg är transportbandssystemet. När man pratar om livsmedelssäkerhet och hygien bör man tänka på två saker: Hygienklassad utrustning och rätt val av komponenter som kommer i kontakt med livsmedlet, inklusive material och typ av transportband.

Hygienisk utrustning för öppna transportörer

I öppna transportörer kan livsmedelsrester förorena ytan och med tiden tränga in i hålrum och konstruktioner. En effektiv rengörings- och hygienplan går långt när det gäller att minska föroreningarna, men utrustning och komponenter särskilt avsedda för att tillgodose höga hygienkrav kan bidra till att minska den mängd tid, vatten och rengöringsmedel som behövs för rengöring och hygien. Därför bör utrustning och komponenter vara korrekt certifierade för användning i livsmedelsapplikationer. Detta innebär att klara de lägsta hygienkraven enligt riktlinjerna 3-A, NSF eller EHEDG för utrustning, samt att uppfylla kraven i regelverken kring livsmedelskontakt hos FDA eller i EU 1935/2004 och andra nationella regelverk. Hygiencertifierade komponenter är anpassade till bland annat sådant som möjligheten att rengöra ytor, förhindra inträngning och tillväxt av mikroorganismer i döda utrymmen, självdränerande ytor, stödfötter och hjul, samt mycket annat. Anläggningschefen måste ändå se till att utrustningen är tillverkad av material som är säker och inte påverkar sammansättning av livsmedlet eller dess smak eller lukt. Dessa åtgärder är emellertid bara medlen att nå målet. Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och delta i samtalet om livsmedelssäkerhet, därför höll Habasits Hygiene Program Manager, Bernd Roser, nyligen ett webbseminarium om livsmedelssäkerhet tillsammans med Niels Vindsmark, Sales and Brand Owner Program Manager hos NGI, tillverkare av hygienkomponenter.

”Användning av hygiencertifierade komponenter innebär inte att man undviker ett utbrott, men ju fler problem man kan eliminera och ju fler hygiencertifierade komponenter man har i sin produktionsanläggning, desto färre platser att leta på och oroa sig över om man får ett utbrott ,” säger Niels Vindsmark, Sales and Brand Owner Program Manager hos NGI, tillverkare av hygienkomponenter.

Transportband för livsmedelssäkerhet

Bernd Roser underströk att man inom livsmedelsproduktion har tre saker att tänka på vid användning av öppna transportörer: Val av rätt typ av transportör, val av rätt livsmedelsgodkänt material för de aktuella processförhållandena och val av band som är enkla att rengöra. En transportörkonstruktion som klarar hygienkraven har ett band som är lättåtkomligt från alla sidor, så att operatören kan inspektera, göra rent, sanera och utvärdera på ett effektivt sätt. Habasits Saniclip är en sprintlåsning som medger öppning av bandet utan verktyg, så att operatören kan demontera och montera ett modulband på ett smidigt sätt för enkel rengöring. När man ska välja material som ska vara i kontakt med livsmedel är det viktigt att man väljer ett band som inte ändrar sina mekaniska egenskaper eller snabbt slits vid regelbunden och långvarig exponering för starka, kemiska rengöringsmedel vid hög temperatur.

  Habasit Super HyCLEAN – plastmodulband

  För att hjälpa teknikerna att identifiera kemikaliebeständigheten hos olika typer av band och bandmaterial har Habasit tagit fram ett kostnadsfritt onlineverktyg för val av lämpligt band. För applikationer som exponeras för mycket krävande hygienförhållanden har Habasit också utvecklat Super HyCLEAN, ett plastmodulband med minimalt med sprintar och leder för att underlätta rengöringen och som är idealiskt för sådant som fisk- och fågelapplikationer. Oavsett vilket livsmedel som processas i en anläggning är valet av transportband och säkerställande av att utrustningen är konstruerad med hygien som ledord avgörande. Det inte bara hjälper livsmedelsproducenten uppfylla kraven i tillämpliga standarder, det säkerställer också att industrin kan fortsätta minska risken för förorening – och göra det lättare för anläggningscheferna att driva sina anläggningar.

  Titta på det kostnadsfria webbseminariet

  Besök gärna webbseminariet för att lära dig mer om att välja rätt transportband: https://bit.ly/36Uzdy4

  15 juni 2021  |  Sänt av

  Anna Marcol leads Habasit’s Global Marketing and Communications team, and has been with Habasit since 2017. A communications professional, she has over 15 years of experience in international and local B2B marketing and employee communications in F&B packaging and hygiene technologies, and energy-saving solutions in the construction and automotive industries. Based in Poland, Anna is a native Polish speaker, and fluent in English. She is a keen globetrotter and enjoys discovering new places, cultures and people, and gaining fresh ideas for her private and professional life.

  Kontakta oss för personlig assistans

  Få vägledning