Välja material för modulband av plast

Välja material för modulband av plast

När du väljer modulband för din applikation är det viktigt att du vet vilka material passar så att resultatet blir optimalt. Förutom val av rätt band eller kedja måste andra faktorer också beaktas, vilket vi redogör för i dagens blogg.

Tre standardmaterial

Det vanligaste materialet är PP (polypropylen) som passar för många tillämpningar. Det är prisvärt och hållbart och passar för höga temperaturer eller till och med varmvatten. Det har också hög tålighet mot kemikalier. Men om temperaturen faller under 5 °C blir PP (polypropylen) sprött och brister lätt. Då är PE (polyetylen) eller POM (acetal) bra alternativ. Dessa material passar för mycket låga temperaturer och är därför tillförlitliga lösningar. Polyetylen tål kemikalier och slag bra, men passar inte för situationer där nötning uppstår. Om bandet behöver tåla nötande eller vassa produkter är POM (acetal) det bästa valet.

Nedan anges de tre vanligaste (standardmässiga) materialen med specifikationer.

Förkortning  PP  PE  POM
Kemiskt namn Polypropylen Polyethene or polymethylene Polyoxymethylene
Vanligt namn Polypropylen Polyethylene Acetal, Polyacetal
Specifika egenskaper för bandtillämpningar

+ Hög beständighet mot syror och lut

+ Prisvärt med goda prestanda

+ Styvare, hårdare och starkare än polyetylen

– Styvhet, mjukhet och styrka lägre än polyamid

– Undvik hårda slag vid temperaturer under 10 °C (50 °F)

+ Hög beständighet mot syror och lut

+ Slagtåligt även vid låga temperaturer

+ Lågt pris

– Låg nötningsbeständighet

– Begränsad tålighet mot höga temperaturer

+ Hög styvhet, hårdhet och styrka

+ Beständigt mot slag, skärning och nötning

+ Låg friktionskoefficient

+ Beständigt mot oljor och lut

– Ej lämpligt vid långvarig kontakt med ämnen med höga halter klor eller lågt pH

Kommentarer Vanligaste materialet för modulband av plast Passar bra för låga temperaturer och/eller tillämpningar med slagbelastningar Passar för tunga laster och låga temperaturer
Temperaturintervall +5 till +105 °C -70 till +65 °C -40 till +93 °C (upp till +60 °C i våta miljöer)

Miljöpåverkan

Det är viktigt att du känner till så mycket om tillämpningarna som möjligt. Det måste ingå mer än bara installationens konfiguration och information om produkten som transporteras – även miljöpåverkan som temperatur och fuktighet spelar stor roll. Exempelvis kan polyamidsprintar expandera när de absorberar fukt.

Kemiska ämnen i produkten eller i rengöringsmedel kan också påverka materialet kraftigt. Stärkelse, socker och liknande ämnen kan orsaka slitage. Och valet av material för bandstödet är viktigt eftersom smuts kan nöta på bandet om den fastnar i underlaget.

Utifrån korrekt information om din tillämpning kan våra produktspecialister välja det bästa bandet och rätt kombination av yta och slitlistmaterial. Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver mer information.

22 augusti 2017  |  Sänt av

Marco Hollander gick med i Habasit Netherlands-teamet i september 2000 och arbetar som teknisk chef. Han specialiserar sig på modulband, kedjor och profiler i livsmedels- och materialhanteringsbranscherna. Han vet också mycket om allmänna bandtransport- och spiraltillämpningar. Hollander är alltid redo att svara på tekniska frågor från kunder eller nyckelkundsansvariga. Han talar nederländska, engelska och tyska och uppskattar utmaningarna och omväxlingen i jobbet.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning