Vad är polygoneffekten för något?

Vad är polygoneffekten för något?

Vi får många frågor om det som kallas polygoneffekten. Idag försöker vi förklara vad det innebär och föreslår ett par sätt att minska den.

Polygon betyder ”månghörning”. Modul- och kedjelänkar som löper på ett kugghjuls radie gör att den linjära bandhastigheten varierar. Sprintlänken förflyttas på kuggspetsens radie medan modulen förflyttas på den mindre radien, så att modulen åker upp och ner. Denna polygoneffekt är typiskt för alla modulband. Hastighetsvariationerna är beroende av antalet kuggar.

Hjul med få kuggar har högre hastighetsvariationer (5 kuggar – över 14 %). Därför rekommenderar vi kugghjul med minst 12 kuggar så att polygoneffekten begränsas. Som diagrammet visar minskar effekten ytterligare ju fler kuggar som används. Men det påverkas inte bara av kugghjulen. Samma effekt uppstår också vid alla bärrullar. Minska effekten genom att välja rulldiameter baserat på den nominella höjden hos ett hjul med 12 kuggar i bandserien som du föredrar.

Generellt rekommenderar vi att transportören utformas med så stor diameter som möjligt och att centrumavståndet mellan rullarna inte är en multipel av bandets delningsmått.

Kontakta oss gärna om du har frågor om polygoneffekten!

Hämta konstruktionsguiden för HabasitLINK med teknisk information om modulband av plast.

1 juni 2017  |  Sänt av

Marco Hollander gick med i Habasit Netherlands-teamet i september 2000 och arbetar som teknisk chef. Han specialiserar sig på modulband, kedjor och profiler i livsmedels- och materialhanteringsbranscherna. Han vet också mycket om allmänna bandtransport- och spiraltillämpningar. Hollander är alltid redo att svara på tekniska frågor från kunder eller nyckelkundsansvariga. Han talar nederländska, engelska och tyska och uppskattar utmaningarna och omväxlingen i jobbet.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning