Transportbandsdesign – välj det enkla!

Transportbandsdesign – välj det enkla!

Utrustning med transportband kan utformas enkelt och överkomligt om man tar hänsyn till några få faktorer. I den här bloggen diskuterar jag hur kunder kan undvika onödiga tillägg som höjer priset och komplicerar produktionen. Två av de vanligaste felbedömningarna är alltför många rullar och styrlister. Teknikern kanske tycker att applikationen blir bättre men tilläggen gör installationen känsligare för defekter och svårare att hålla ren.

Enkel design

Här är några enkla sätt för att säkerställa okomplicerad produktion:

  • Undvik överdriven användning av rullar och styrlister
  • Välj inte ett onödigt komplicerat band
  • Installera inte för många bomberade (konisk-cylindrisk-konisk) rullar

Jag ser ofta maskiner som är översållade med styrlister i enkla installationer för rak transport. Detta förhindrar optimal anläggningsprestanda. Hos vävtransportband påverkar varje rulle styrningen. Antalet rullar kan reduceras om konstruktionen justeras, men glöm inte de minsta diametrarna.  Allt för små diametrar gör att transportbandet åldras snabbare.

Onödigt höga kostnader kan uppstå om man väljer ett band med speciella egenskaper och speciella material. Fundera noga på nödvändiga egenskaper och miljöförhållanden.

Mindre rulldiameter

Styrlister tål inte små diametrar och kan inte användas vid snäva överföringar eller noskanter. Det behövs normalt inte några styrlister om installationen är tillräckligt robust och om vändrullarna har rätt form (cylindrisk eller konisk-cylindrisk-konisk). Rullbredden och rullutformningen har stor inverkan på bandets styrförmåga.

SeleCALC beräkningsprogram

Du hittar fler råd beträffande konstruktionen av din applikation i Habasits Konstruktionsriktlinjer. Vi är också glada att kunna presentera vårt SeleCALC online-beräkningsprogram som snabbt kan bedöma styrkan hos ett transportband eller en drivrem. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Du kanske också är intresserad av:

23 augusti 2018  |  Sänt av

René Grevengoed är tillämpningstekniker som jobbat för Habasit i Nederländerna sedan 1996. Han har nederländska som modersmål och talar även flytande engelska. Grevengoed är specialist på bandtransporter i allmänhet, inklusive vävtransportband och transmissionsremmar. Hans expertkunskaper omfattar olika branscher, bland annat livsmedel, materialhantering, tryck och papper. Grevengoed började arbeta i verkstäder och med lokala installationer, där han skaffade sig de specialkunskaper som behövdes för att komma dit han är idag.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning