Så förhindrar du att transportband vandrar i sidled

Så förhindrar du att transportband vandrar i sidled

Transportband och drivremmar som vandrar i sidled kan orsaka stora produktionsproblem. Band och remmar kan slitas ut och gå sönder, produkter kan skadas eller förstöras och i värsta fall kan det bli produktionsstopp. Här kommer några tips på hur du kan undvika detta:

Orsaker till att transportband och drivremmar vandrar i sidled

Att transportband och drivremmar börjar vandra i sidled kan bero på flera saker.Det kan exempelvis ske om rullar och remskivor inte är parallella eller om förspänningen är för hög eller för låg.

Make sure that the pulleys and rollers are aligned correctly

Det kan också bero på att transportören är felaktigt konstruerad. Genom att kryssmäta, det vill säga mäta diagonalt från ena kanten på rullen till den andra, och sedan jämföra detta med en diagonal mätning från motsatta sidan, kan man ta reda på om det finns problem med transportörens parallellism. Är detta fallet behöver transportören justeras.

Cross measuring

Så förhindrar du transportband att vandra i sidled

För att förhindra att transportband och drivremmar vandrar i sidled kan man använda rullar som är bomberade. Bombering innebär att rullens eller remskivans diameter successivt ökar mot mitten där den är tjockare än vid ändarna.Den har en svagt rundad yta. Remskivans bombering håller bandet eller remmen på plats eftersom bandet eller remmen alltid rör sig mot den största diametern vid rotationen.

Ett annat sätt att hindra band och remmar från att börja vandra är att använda så kallade styrlister eller glidlister. Ett transportband eller en drivrem rör sig alltid lite i sidled och ett nytt band eller en ny rem är aldrig helt rak. Genom att använda styrningar kan man reglera hur mycket bandet eller remmen rör sig i tvärriktning. Styrlisterna hjälper till att styra bandet rätt och kanterna på glidlisterna hindrar banden från att glida av rullen.

Styrningarna är extra bra på vertikaltransportörer där tyngdkraften kan göra att produkten glider. Om de transporterade produkterna är tunga och behöver stöd hjälper styrningarna till att hålla bandet eller remmen i rätt läge och förhindrar att produkterna glider eller fastnar.

En fördel med styrningarna är att de slits ut före bandet eller remmen. Eftersom man inte behöver byta band eller rem lika ofta ökar livslängden och driftskostnaderna sänks.

Har du andra frågor om effektiv styrning av band och remmar? Tveka inte att höra av dig!

Hämta vår installations- och underhållsguide, eller kontakta oss om du behöver!

1 juni 2017  |  Sänt av

Simon Cartwright är teknisk chef för Habasit i Storbritannien. Han har bred erfarenhet av olika branscher. Han svarar gärna på frågor om alla Habasits produkter och tillämpningar men är specialist på vävtransportband inom livsmedelsindustrin. Cartwright talar även flytande engelska och är en tillgång för kunder i hela världen.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning