Kraftfördelning i modulband för kurvor

Kraftfördelning i modulband för kurvor

Modulband är en viktig produktgrupp i Habasit. De typer som passar för kurvtransporter kallas kurvband.

I dagens blogg berättar vi om viktiga designhänsyn som måste tas för dessa band. Vi vill börja med att förklara vilka viktiga krafter som bandet utsätts för och vilka stöd som finns.

Radiella krafter och dragkrafter

I raka transportband fördelas dragkraften jämnt längs bandets bredd. Med en bra design uppstår inga sidokrafter. Men i ett kurvband är det annorlunda. När bandet svänger trycks bandraderna på insidan av kurvan mot varandra så att bandet kollapsar. När det sker måste dragkraften Fs1 (som fördelas jämnt över bandets bredd i det raka avsnittet) flyttas till kurvans ytterradi. Förflyttningen tar tid och startar redan innan kurvan börjar. Bara kurvans yttersta länkar tar upp den tangentiella kraften FT. I bilden nedan ser du att en reaktionskraft på tangentialkraften FT är den radiella kraften FRi.

Den radiella kraften FRi ökar längs det svängda avsnittet. Den största dragkraften ligger nära drivningen (i änden) eftersom hela bandets vikt plus belastningen måste dras. Styrkan i ett kurvband är alltid högre vid rak dragning än vid svängd dragning. I den rekommenderade designen finns därför det svängda avsnittet i början och följs av ett långt, rakt avsnitt.

Mellan två motsatta kurvor växlar den radiella kraften FR2 från en sida av bandet till den andra (streckad orange pil). För att växlingen ska bli smidig behövs en rak sträcka I1 på minst 2 gånger bandets bredd bo.

Villkoret för korrekt inkuggning är att kraften är jämnt fördelad över bandets bredd. Det kan uppnås om de raka partierna l0 och l2 är 1,5 gånger bandets bredd b0 (se bild nedan).

Men vad händer om det raka avsnittet L2 vid inmatningsdelen måste vara kortare än 1,5 gånger b0? I det här fallet bör valsar användas istället för kugghjul. Eftersom bandet inte kan hållas på plats av valsarna måste styrlister användas. Men minimilängden bör aldrig vara mindre än 1 x b0.

Det är svårare att förkorta avsnittet före drivningen. Valsar kan användas också här, men bara om drivaxeln är placerad mer eller mindre rakt under. Kontakta vår lokala support om du har fler frågor om detta ämne.

Sidostyrning genom en kurva

Som tidigare beskrivits finns alltid en radiell kraft FRi när ett svängt band går genom en kurva. För att undvika problem till följd av denna kraft behövs en lämplig styrning både på bandets insida och utsida. Habasit erbjuder olika lösningar, exempelvis nedhållningsanordningar som sitter ovanför eller på sidan av bandet. En slitlist kan också placeras ovanför bandet. Returparten bör se likadan ut. Nedan finns några designförslag.

Sammanfattning

Designen för ett kurvband är komplexare än den hos ett rakt transportband. Flera krafter behöver hanteras. Bara en del designfrågor har redovisats i den här bloggen. Mer information finns i vår konstruktionsguide. Om du är osäker på vilka krafter som tillåts, använd vårt webbaserade verktyg LinkSeleCalc. Om du har fler frågor om transportbandsdesign erbjuder vi hjälp och råd från våra tillämpningstekniker, som du når med ett enkelt mejl eller telefonsamtal.

5 september 2017  |  Sänt av

Marco Hollander gick med i Habasit Netherlands-teamet i september 2000 och arbetar som teknisk chef. Han specialiserar sig på modulband, kedjor och profiler i livsmedels- och materialhanteringsbranscherna. Han vet också mycket om allmänna bandtransport- och spiraltillämpningar. Hollander är alltid redo att svara på tekniska frågor från kunder eller nyckelkundsansvariga. Han talar nederländska, engelska och tyska och uppskattar utmaningarna och omväxlingen i jobbet.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning