Korrekt förspänning av transportband och drivremmar

Korrekt förspänning av transportband och drivremmar

Korrekt monterade transportband eller drivremmar förlänger livslängden rejält. Det finns vissa riktlinjer som är enkla att följa för att ta hand om din utrustning på bästa sätt.

Eftersom de till synes allra minsta installationsdetaljerna kan ha mycket stor effekt på prestandan kommer jag att sammanfatta tekniker för korrekt uppspänning av transportband och drivremmar som garanterat ger dig de bästa fördelarna när det gäller produktens livslängd.

Korrekt förspänning av transportband och drivremmar

Det finns några få, grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas innan ett transportband eller en planrem kan installeras korrekt. Följande steg ingår i korrekt installation:

Kontrollera systemet, installera transportbandet, och slutligen, igångkörning och inställning.

Eftersom banden och delarna som driver dem utför olika uppgifter måste vi titta separat på installationen av varje produkt.

Situation 1: Korrekt installation av ett transportband från Habasit:

Man fastställer ett transportbands spänning på känsla. Denna metod är inte att rekommendera. Det är viktigt att säkerställa att drivtrumman kan driva bandet utan att slira även vid maximal belastning. Den minsta och största tillåtna, töjningen (förspänning εo) varierar beroende på de faktorer som påverkar dragkrafterna. Dessa är enkla att hitta på vår Habasit-webbplats.

Fixpunkter:

  • Polyesterväv    à min. töjning = 0,3 %/max. töjning = cirka 1,0 %
  • Polyamidväv   à min. töjning = 0,5 % / max. töjning = cirka 3,0 %

Ett annat alternativ för att fastställa optimal bandspänning är att beräkna den erfoderliga periferikraften. Detta kan enkelt beräknas genom att man anger systemparametrarna och väljer bandet med hjälp av vårt nya webbaserade beräkningsprogram, Habasit SeleCalc.

Situation 2: Korrekt installation av en drivrem från Habasit:

I motsats till transportband är drivremmarnas huvudsakliga uppgift att överföra kraft. En felaktig förspänning (för liten/för stor) kan snabbt förstöra remmen genom överhettning som orsakats av slirning eller orsaka lagerskada på grund av överbelastning.

De följande tre faktorerna måste definieras om problemfri funktion ska kunna garanteras och om man ska dra nytta av en drivrems egenskaper:

  • remtyp
  • rembredd
  • försänning

Om en av dessa tre faktorer förändras måste remmen beräknas på nytt.

Habasit erbjuder dock sina kunder bra guidning genom det nya beräkningsprogrammet. Habasits tekniker har också utvecklat en hjälp-funktion med ett urval av olika remmar där man kan välja den bästa remtypen.

Allmänt: montering av transportband/drivrem – första installationen

Före installationen rekommenderar vi att man sätter små mätmarkeringar på ett avstånd av t.ex.1000 mm på det ospända bandet/den ospända remmen. Använd en kulspetspenna och markera så noggrant som möjligt direkt på remmen/bandet. Placera inte den uppmätta längden på bandet/remmen över skarvområdet.

Exempel:

Nödvändig inledande töjning εo = 2,0 %
Mätmarkeringsavstånd på ospänt band/ospänd rem: 1000 mm
Mätmarkeringsavstånd på spänt band/spänd rem: 1020 mm

När bandet/remmen har kört minst 1-2 varv måste avståndet mätas igen och justeras om det behövs.

När du nu har installerat din kvalitetsutrustning noggrant och exakt kan du förvänta dig att din Habasit-produkt fungerar perfekt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar under installationsprocessen.

Få fler installationstips i installations- och underhållsguiden för vävtransportband.

1 juni 2017  |  Sänt av

Karl Gausterer har arbetat för Habasit i Österrike i över 28 år. Han ingår i teknik- och produktinnovationsteamet och är expert på vävavdelningen, inom materialhantering, textilier, tillverkning och utbildning av kunder. Gausterer ser nya intressanta utmaningar varje dag och ser varje kundkontakt som en möjlighet att bygga en relation. Han talar både tyska och engelska.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning