Hur man löser problem med vidhäftning, kort bandlivslängd och föroreningar vid roterande formning

Hur man löser problem med vidhäftning, kort bandlivslängd och föroreningar vid roterande formning

Roterande formning är den process där graverade rullar används för att forma kakor av deg. Rotary molderband tar bort den obakade kakan från formningstrumman, med hjälp av kraften från den tryckrulle som driver bandet. Bandet leder sedan bort de formade kakorna till nästa station i processen på ett sätt som inte påverkar kakans form.   Roterande formning_Habasit1. Degbehållare 2. Justerbar drivrulle 3. Justerbar skrapa 4. Graverad formningsrulle 5. Gummibelagd tryckrulle (extraktionsrulle) 6. Rotary molderband 7. Formade degstycken 8. Noskant för störningsfri övergång 9. Skrapa

Fördelar som minimerar spillet

Jämfört med system med kavling, formning och tillskärning hos kaktillverkare har roterande formgivning viktiga fördelar för viss typ av deg (inte för fet och inte för hård):

  • Inget behov av att forma och stödja en utkavlad deg
  • Enkel kontroll av vikt och form
  • Inget degspill att återanvända
  • Ingen måttkontroll

Med andra ord, roterande formning och band ger högt flöde där noggrann kontroll av storlek, vikt, tjocklek och textur är viktigt. Därav följer att roterande formning också ger mindre spill och lägre kostnad.

Utmaningar vid roterande formning och deras lösningar

Fördelarna med roterande formning är tydliga, eftersom perfekt formning av kakor beror på många parametrar, från ingredienser till recept, degtyp och vilotid, kakans form och tjocklek, till typ av roterande form och miljöförhållandena i fabrikslokalen. Den aktuella trenden är att öka produktionskapaciteten hos kakproduktionslinjen samtidigt som man håller kostnaden så låg som möjligt. Linjens bredd och hastighet ökar vilket leder till större utmaningar för operatören. Viljan att sänka kostnaderna leder till att man minskar eller helt eliminerar lagerhållningen, samtidigt som det stora sortimentet kakor marknaden efterfrågar innebär att tillverkarna måste byta kakform oftare eftersom man producerar mot order. Detta gör det viktigt att ha korrekt och noggrant underhåll av linjerna och att man använder driftsäkra och funktionella band i alla driftförhållanden. Och eftersom allting inte alltid går som planerat kontaktar kaktillverkarna mig ofta för att be om råd. De tre vanligaste frågorna jag får:

  1. Hur gör jag för att ta bort kakorna från den graverade trumman med så lite formförändring som möjligt?
  2. Hur utnyttjar jag bäst rotary molderbandet så att det får så lång livslängd som möjiligt?
  3. Hur undviker jag att bandet slits, eftersom det kan leda till kontaminering?

Låt oss ta en titt på dessa utmaningar och hur man hanterar dem.

1. Vidhäftningsproblem

Vidhäftningsproblem kan bero på flera saker, från feljusterat rulltryck till olika hastighet på rulle och band och otillräckligt underhåll av den roterande formen. Våra bageriexperter hjälper gärna till med att identifiera exakt vad som orsakar problemen och med att åtgärda dem. Problemen orsakas emellertid ofta av att man valt fel bandmaterial för degen. Naturfibrer som t ex bomull är standard för rotary molderband tack vare den utmärkta släppegenskaperna baserat på absorptionen av fett och fukt från kakdegen. Men eftersom bomullsgarn har låg nötningsbeständighet och en tendens att töjas kan det vara nödvändigt att använda andra fibrer också, till exempel linne, polyamid eller polyester, för att få det ideala bandet för applikationen. Vi har också sett att bandskarvar kan vara orsaken till ojämn extraktion (släpp). I dessa fall rekommenderar vi installation av ett band som vävts ändlöst för att eliminera problemen och säkerställa jämn extraktion. Valet av bandvävens mönster är också mycket viktigt, eftersom extraktionen påverkas genom kakans grepp om bandets mönster. Tvåskaft, korsvävd twill eller fiskben? Vi kan ge råd om bäst mönster för varje degtyp.

2. Kort bandlivslängd

Enligt vår erfarenhet utgör bandtöjning och kantfransning de två största orsakerna till kort livslängd och behov av täta bandbyten. Töjningen leder till att bandet blir smalare, förutom att det också kan orsaka styrningsproblem. Om bandet blir smalare än den graverade trumman går det inte längre att producera kakor. Orsakerna till stor töjning kan vara flera, från val av fel bandtyp till felaktig användning av bandet. För att förhindra töjning rekommenderar vi att man släpper inspänningen av bandet när produktionen är klar, så att töjningen återgår så långt möjligt. Linnefiber ger tvärstabilitet och därför bra instyrningsegenskaper, medan TPU-impregnering inte bara säkerställer dimensionsstabilitet utan även skyddar bandets undersida, som måste fungera för noskanter med liten radie.

3. Fransning

Fransning av bandkanterna är en av de största orsakerna till kontaminering av produkten och därför också till bandbyte. En lösning är att komplettera bomullen i bandet med polyamidfiber, som ger bandet högre beständighet mot det slitage metallskrapor eller mönstret på den graverade trumman ger. En annan lösning är att installera band med polyamidkanter, som ger bra skydd mot kantslitage och därför förhindrar fransning. Produkten skyddas då mot kontaminering och det spill och den kostnad sådant medför.

Teknisk specialistsupport

Är du säker på att din kakproduktionslinje arbetar med maximal effektivitet och flöde? Jag och mina kollegor i vårt kakapplikationsteam pratar gärna om behovet att byta, rengöring och underhåll, men också drifttagningen av er nya anläggning. Kontakta oss  gärna eller gå in på vår webbsida för att lära dig mer om rotary molderband.

22 april 2021  |  Sänt av

Stefano Tondini is a Global Industry Key Acount Manager for the dry food industry. He has been with the company since July 1996. With over 20 years of experience, he has a wide range of expertise encompassing every industry, but he specializes in fabric belts, plastic modular belts, monolithic belts and chains for bakery and confectionery applications. He is fluent in both Italian and English.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning