Hur en kuggrem med mekaniskt lås minskade stilleståndstiden med 85 %

Hur en kuggrem med mekaniskt lås minskade stilleståndstiden med 85 %

I många synkrona transportapplikationer måste byte av kuggremmar gå så fort som möjligt.
Så att hitta sätt att minska den tid det tar att byta en kuggrem är en ständig utmaning för användaren. Det är ju faktiskt så att varje timme som läggs på demontering av maskinen och återmontering eller installation av en rem är en förlorad produktionstimma, som kostar både värdefull tid och pengar.

Det måste finnas bättre sätt

Här vill jag titta på den lösning vi erbjöd när en OEM-kund bad oss ta fram ett sätt att minska stilleståndstiden vid byte av kuggremmar på deras maskiner.

Dessa maskiner säljs till slutkund för tillverkning av trädörrar. Kuggremmarna i maskinen säkerställer positioneringen av dörrelementen vid fräsning. Dessa kuggremmar måste bytas när de nått slutet av sin livslängd, ett arbete som tidigare tog mellan fem och sju timmar. Varför så lång tid? Eftersom man var tvungen att demontera axlar, drivhjul och andra maskinkomponenter för att kunna byta remmen.

Kunden bad då Habasit om en lösning för att minska stilleståndstiden, samtidigt som man behöll skarvarnas hållbarhet och remmens prestanda.

Mekaniskt lås minskade stilleståndstiderna dramatiskt

Det självklara svaret var att erbjuda mekaniskt lås, även om vi behövde försäkra oss om att remmens styrka, drivhjulens diameter och längden på saggningen passade de aktuella förhållandena. Efter analys av maskinuppgifterna förstod vi att mekaniskt lås verkligen kunde användas, och vi skickade en provrem med gångjärnsskarv (Hinge joint) av stål till kunden. Kunden skickade sedan detta vidare till slutanvändaren.

Det visade sig vara en utmärkt lösning: slutanvändaren kunde byta kuggremmen på mindre än en timma – vilket innebar 85 procent mindre stilleståndstid.

Det var inte bara slutanvändaren som blev mycket nöjd med denna nya och effektiva lösning, utan även vår kund som nu kunde ge sina kunder bättre hjälp genom att erbjuda remmar med gångjärnsskarv som en reservdel för kommande byten.

  Varför gångjärnsskarvar är en utmärkt lösning

  Gångjärnsskarvar sitter fast på kuggremmen, med den rostfria stålskarvens bägge ändar integrerade i remmen och sammanfogade med en metallsprint. Låt oss ta en närmare titt på de många skälen till varför detta är en så användbar skarvmetod:

  • Sammanfogningen av gångjärnsskarven är enkel och snabb – vilket ger mindre stillestånd.
  • Infästningens konstruktion säkerställer att varje kugg behåller sitt grepp.
  • På kuggen och transportsidan syns bara ett litet snitt, vilket gör att ytan förblir slät och bandets prestanda inte påverkas.
  • Gångjärnsskarvar har hög sid- och längdstyvhet, samtidigt som de är extremt flexibla jämfört med andra typer av mekaniska ändbeslag.
  • Gångjärnsskarvar kan monteras på specialtillverkade kuggremmar, vilket innebär att remmar med beläggningsmaterial, profiler och ändringar också kan kompletteras med den här skarvmetoden.

  Olika sätt att skarva kuggremmar

  Beroende på kraven i applikationen och transportören kan kuggremmar tillverkas ändlösa eller med ändar för varmpress-skarvning eller med mekaniska lås. Även om många system är försedda med ändlösa band kan det nu vara dags att titta på andra alternativ.

  Jag har beskrivit fördelarna med gångjärnsskarvar här ovan, och de kan användas inom många olika industrier, applikationer och områden, inte minst därför att det också finns ett urval mekaniska infästningar för specifika behov:

  • Skarv med stålgångjärn
  • Skarv med polyamidgångjärn
  • Stiftskarv (Pin joint)

   Många olika applikationer och industrier

   Närhelst kuggremmar används och mindre stillestånd är viktigt är det värt att titta på användning av mekaniskt lås eller gångjärnsskarv som alternativ till ändlösa remmar. Nästan all industri, från livsmedel till materialhantering, trä, aluminium, papper, fordon och andra, kan dra nytta av denna lösning, och många har redan gjort det. Dessutom kan metoden användas även på breda kuggremmar.

   Kontakta mig gärna om du vill ha hjälp med att hitta en optimal lösning eller läs mer om mekanisk infästning på habasit.com.

   21 maj 2019  |  Sänt av

   Valentin Daniljuk has over 8 years of experience on timing belts in industry segments covering Food, Materials Handling, Paper, Hygiene Products, Wood, Ceramics, Aluminium and Glass. He joined Habasit in 2010 as Application Engineer to later take on the role of Timing Belt Product Specialist. Valentin speaks German, English and Russian and is keen on sports. Privately, he is a proud father to his son.

   Kontakta oss för personlig assistans

   Få vägledning