Gäller HACCP-regler för transportband?

Gäller HACCP-regler för transportband?

Regelverk för livsmedel gäller inte för Habasits produkter eftersom vår tillverkningsprocess inte omfattar livsmedel men vi är ändå ständigt medvetna om dessa synpunkter med tanke på våra kunder. Eftersom vi ofta får frågan om HACCP-regelverket gäller för transportband inom livsmedelsindustrin kommer den här bloggen att titta närmare på reglerna för att se vem som måste följa dessa lagar och vem som inte behöver det.

HACCP

HACCP, även kallat Hessip, står för Hazard Analyses Critical Control Points, faroanalys och kritiska styrpunkter på svenska, och kommer från NASA. Syftet med HACCP är livsmedelssäkerhet. Regler för HACCP har inkluderats i Essential Commodities Act, en lag som reglerar leverans av vissa varor och produkter. När HACCP används ska en faroanalys utföras. Den tittar på vad som kan gå fel och vilka typer av kontamineringar som kan förekomma. Kontamineringar kan ha många olika orsaker. Det kan vara allt från ett tappat hårstrå till att en maskin inte kan rengöras ordentligt. Den ena kontamineringen innebär allvarligare konsekvenser för konsumentens hälsa än den andra. Enligt faroalysen är det därför nödvändigt att även utföra en riskanalys och efter detta kan åtgärder vidtas. Det är en lagstadgad skyldighet för alla som arbetar med livsmedel att följa HACCP. Habasit arbetar inte med livsmedel och därför gäller inte HACCP-reglerna för oss eller våra produkter.

Kontaminering

Vi tänker alltid på våra kunder när det gäller livsmedelssäkerhet och därför är HACCP en faktor som vi alltid tar hänsyn till. Jag gav nyligen råd till en kund som upplevde problem när det gällde att rengöra maskinen ordentligt. Här ingick ett modulband och de kunde inte rengöra bandet ordentligt runt sprintarna. Sprintarna satt inpressade i ledhålen och livsmedelsresterna som samlades i mellanrummet spolades inte bort ordentligt under rengöringsprocessen. Detta utgjorde en risk för kontaminering. Jag gav kunden rådet att byta ut bandet mot ett modulband med ovala hål. Dessa ovala ledhål ger utrymme för rensning och då kan bandet hållas rent och kontaminering förhindras.

Sammanfattningsvis kan sägas att Habasit inte arbetar direkt enligt HACCP, men vi är redo att hjälpa dig hitta den lösning som behövs för att uppfylla detta regelverk. Behöver du mer information? Du kan ladda ner broschyr eller kontakta mig via expert.blog@habasit.com.

Du kanske också är intresserad av:

9 augusti 2018  |  Sänt av

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning