En värld av nonwoven-material

En värld av nonwoven-material

I takt med att pandemin med Covid 19 spridit sig har andningsskydd blivit allt vanligare över hela världen. Och när efterfrågan på dessa produkter ökat har jag och mitt team med specialister på nonwoven-material sett en tydlig ökning av förfrågningar om hjälp kring kapacitetsökning från tillverkare av nonwoven-material. Så det är verkligen dags att rikta strålkastaren på den växande industrin med nonwoven-material och den nyckelroll transportbanden spelar i den branschen.

Hightech, anpassningsbart, för mängder av applikationer

Nonwoven-material har under de senaste 50 åren gått från lågprisalternativ för traditionella textilier till dagens innovativa, högteknologiska, tekniska vävar tillverkade av både naturliga och konstgjorda fibrer, med anpassningsbara fysiska och mekaniska egenskaper. Nonwoven-material används till en mängd konsument- och industriprodukter, ensamt eller i kombination med annat material och handlar om allt från tunt lågviktsmaterial för engångsanvändning till starkt och tåligt.

Nonwoven-material i vardagen

Förutom inom den snabbt växande användningen inom vården hittas nonwoven-material idag inom absorberande hygienprodukter, fordon och transport, kläder och skor, geosyntetiska produkter och byggindustrin, hushåll och kommersiella produkter, annan industri och militären – faktiskt nästan överallt. Det används till och med till vissa typer av transportband, som t ex de kraftiga transportband som används på flygplatser och logistikcenter, där nonwoven-material garanterar låg ljudnivå, ingen delaminering och ingen fransning – samtidigt som det säkerställer utmärkt spårning och kraftöverföring.

Utmaningar för tillverkare av nonwoven-material

Det är tydligt att efterfrågan på nonwoven-material ökar, men som för alla tillverkare är den ojämna tillgången till råmaterial och varierande priser ständigt närvarande utmaningar. Dessutom är det viktigt att säkerställa tåliga produkter som inte bara har lång livslängd, utan även klarar lång lagertid. Minimerade driftkostnader, tillsammans med lågt spill samt högt och driftsäkert flöde, är avgörande för lönsamheten.

Komplex tillverkningsprocess

Tillverkare av nonwoven-material är beroende av transportband i varje steg av processen, från uppackning, vägning och blandning av den balade fibern, vidare till spinningprocesser med torrläggning, våtläggning, smältning eller submikron spinning, till termisk, mekanisk eller kemisk bindning och slutligen till alla de olika ytbehandlingarna. Vi ska nu titta på en särskilt viktigt applikation: vaddläggning.

Utmaningar inom vaddläggning

Grundfunktionen hos en vaddläggare är att från vadd med låg vikt från kardmaskinen och producera en tyngre duk genom att lägga den inkommande vadden i lager på ett lägre placerat transportband. Under denna process växlar materialflödet riktning 90 grader. Från tre till 20 eller fler lager kan läggas, även om det vid fler lager tar längre tid för materialet att lämna vaddläggningsmaskinen. (Inflödeshastigheter på upp till 150 meter per minut är vanliga.) De flesta vaddläggare har en bredd på tre till sju meter på produktsidan, även om vaddläggare inom papperstillverkning kan vara mycket bredare. Fiberduken drivs av två, ibland tre processband. Det är viktigt att inmatningsbandet i denna typ av applikation har hög tvärsyvhet och hög flexibilitet i längsled, särskilt vid användning av senaste generationens korsläggare av höghastighetstyp. Detta är viktigt eftersom det gör att bandet ligger plant vilket säkerställer att kardflor/duken blir homogen. Det säkerställer också att bandet kan löpa över rullar med liten diameter (ner till 50 mm). Detta innebär att lättare rullar kan användas, vilket leder till mindre tröghet och högre acceleration och retardation på bandet vid start/stop och kontinuerlig in- och utmatningshastighet.

Bandutmaningar och hur man löser dem

De vanligaste problem som uppstår med matarband för vaddläggningsmaskiner är att fibrer fastnar på bandet och att bandsidorna bågnar. Varför händer detta? Fibrer kan fastna på bandet av många orsaker. Bland annat följande:

  • Typ av material eller fiber som används i tillverkningen
  • Elektriskt ledande fibrer
  • Allmän åldring av bandet och förlust av släppegenskaper, särskilt vid skarvarna
  • Begränsad kemikaliebeständighet mot frätande olja som hamnar på bandet När bandet blir genomdränkt ligger oljan kvar på transportytan och då kan fibrer kan fastna i den
  • Bandmaterial såsom nylon eller polyamid Även om dessa material har mycket god kemikaliebeständighet visar de med tiden tecken på utmattning, vilket leder till mikrosprickor på ytan där fibrer kan fastna

Bandets kanter kan kupa sig på grund av:

  • Bristande instyrning (bandet vidrör banans sidor)
  • Miljöfaktorer som omgivningstemperatur och fuktighet
  • Maskin/rullar är inte i linje med varandra
  • Felaktig förspänning och därmed felaktig töjning

Dessa utmaningar kan lösas. Habasits band är antistatiska för att ge ett effektivt skydd mot statisk uppladdning av bandet under drift. När det gäller skarvning och garanti för att fingerskarvarna hopfogas med högsta kvalitet har Habasit en strikt procedur för varje bandtyp. Problemet med olja löses med fördel genom att använda band med specialimpregnerad PUR-yta enligt beskrivning här nedan.

Särskilda band för vaddläggare

För avancerade vaddläggare för hög produktionshastighet har Habasit tagit fram ett sortiment av förstklassiga lösningar med alla de viktiga egenskaperna, som bl a omfattar hög tvärstyvhet, hög flexibilitet i längsled, plus hög slitage- och repbeständighet, ledande egenskaper och utmärkta släppegenskaper. Habasit har också utvecklat ett nytt kemikaliebeständigt band med PUR-impregnerad icke vidhäftande lastsida (ovanyta), god kemikalie- slitage- och repbeständighet, hög tvärstabilitet, flexibilitet i längsled och låg vikt för mycket krävande vaddläggningsapplikationer där specialoljor och kemikalier används för bindning av fibrerna.

Teknisk specialistsupport

Kontakta mig gärna för hjälp eller råd om dina produktionsutmaningar eller besök vår webbsida för att läsa mer om våra lösningar.

29 juli 2021  |  Sänt av

Mario Buchs is the Habasit Global Application Engineer for the textile printing, nonwovens, and manufacturing & packaging sectors. Having worked for many years in the textile printing and paper print finishing industry as a service engineer, project technician and service manager, he joined Habasit in 2014 as Technical Services Manager (Australia & New Zealand). He took on his current role in 2017, assisting OEMs around the world and offering broad and deep expertise across the wide range of belting solutions for the industries he specializes in. As a Swiss/South African citizen and resident of Australia and the world, Mario Buchs is a trail- and ultra-runner, and a running coach at club level, accredited by Athletics Australia. He speaks English and German, with some French and Italian.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning