Lös problemen med rengöring med en mångsidig approach

Lös problemen med rengöring med en mångsidig approach

Enligt forskning vid Ohio State University kan kostnaden för livsmedelsburen sjukdom i USA, inklusive produktivitetsförluster, sjukvårdskostnader och ekonomiska förluster, uppgå till så mycket som 93,2 miljarder USA-dollar.[1] Följderna av en rengöringsavvikelse inom livsmedelsbranschen är verkligen förkrossande för konsumenterna och kan vara en finansiell katastrof för producenten, eftersom den direkta medelkostnaden för ett återkallande från ett livsmedelsföretag uppgår till 10 miljoner dollar.[2]

Dessutom visar COVID-19 på en ny dimension av utmaning inom livsmedelssäkerheten. Med stängda restauranger och konsumenter som äter fler måltider i hemmet har många livsmedelsproducenter tvingats anpassa sina produktionslinjer till efterfrågan hos återförsäljarna. I mitten av mars 2020 hade försäljningen av färsk och frusen mat ökat med 77 % jämfört med 2019. Kallskuret ökade med 40 %. Mjölk ökade med 32 % och popcorn och saltkringlor med hela 47 %.[3] Om livsmedelshygien normalt är en stressfaktor så ökar stressen när en produktionslinje körs med full kapacitet för att hålla butikshyllorna fyllda.

Program för livsmedelssäkerhet bygger i stort på mänskliga insatser, men det finns saker som människan inte kan göra. Människor kan inte hitta mikroorganismer med blotta ögat eller förhindra kemisk nedbrytning av ytskikt. Företagen utnyttjar i allt större utsträckning ny teknik för att klara de tuffa kraven på livsmedelshygien.

På Habasit letar vi ständigt efter sätt att skapa livsmedelssäkerhet kring våra transportbandssystem. Så har till exempel vår serie Habasit Cleandrive fått en särskild polyuretanblandning som ger exceptionell beständighet mot mikrobiologisk påväxt och varmvattenhydrolys.

Under de senaste veckorna har vi lanserat Habasit Cleandrive lugdriven, det tredje drivsystemet i produktserien Habasit Cleandrive. Känsliga livsmedel kräver extra rengöringsåtgärder i produktionsprocessen. Utformningen av lugdriven (som är USDA-certifierad för bearbetning av kött, fjäderfä och mejeriprodukter) lyfter hygienen ytterligare ett steg på så många sätt.

En mer hygienisk yta

Vanliga monolitiska bandmaterial drar till sig svamp och bakterier som livnär sig på bandets yta. Förutom att livsmedlet utsätts för risker leder detta till sprickbildning och annan påverkan som håller kontamineringen igång. Vatten utgör ett liknande hot mot dessa band genom kemiskt sönderfall som ger kanter och håligheter i ytan som är omöjliga rengöra.

Geno att redan från början vara beständigt mot mikrobiell påväxt och hydrolys ger Habasit Cleandrive lugdriven livsmedelsproducenter den mest hygieniska ytan att arbeta med, oavsett temperatur. Den har också högre tilltro hos livsmedelsinspektörerna.

Smidig avskrapning

När det gäller avskrapning av bandet hamnar livsmedelsproducenten i ett moment 22. Livsmedelspartiklar och skräp innebär inte bara risk för förorening, utan också en mekanisk risk, eftersom det kan leda till att drivningen inte fungerar korrekt liksom andra störningar. Men här är kruxet: Avskrapningen som sådan kan ge upphov till mer problem kring hygienen. Traditionella monolitiska band tenderar att få tydliga fördjupningar över drivrullar och lugs, vilket gör det svårt att få till en jämn och säker avskrapning av ytan.

Vår tillverkningsprocess löser detta problem. Habasit Cleandrive lugdriven är extruderad från ett homogent TPU-ämne av hög kvalitet. Resultat: en extremt slät, kavitetsfri yta som ger optimalt effektiv avskrapning.

Mindre töjning ger bättre hygien

Mikroorganismer och vatten är inte de enda orsakerna till att bandet försämras och får säkerhetsproblem. Bandets töjning gör sitt för bandytan. Den ger upphov till sprickor och håligheter där bakterier samlas och därmed ger problem med rengöringen. För att undvika alltför stor töjning har vi armerat Habasit Cleandrive lugdriven med aramidtrådar, så att vi får ett extra stabilitetslager. Denna extra förstärkning undanröjer också behovet av stödklackar eller begränsare för att främja drivningens ingrepp. Detta innebär färre ohygieniska komponenter att oroas för.

En extra fördel är att mindre bandslitage och töjning i vissa applikationer leder till längre livslängd på banden. Med färre bandbyten blir både hanteringsrisken och kostnaden mindre.

När det gäller livsmedelssäkerhet är det så mycket som beror på kvaliteten och prestandan på bandsystemet. Habasit Cleandrive lugdriven ger dig fördelarna av den mest hygieniska banddrivningen på marknaden. Se vår video om produktserien Habasit Cleandrive.

 

 

Sources:
[1] Ohio State University College of Food, Agriculture and Environmental Sciences, High Cost of Foodborne Illness: New Study Provides State-by-State Breakdown, June 3, 2015
[2] Food Safety Magazine, “Recall: The Food Industry’s Biggest Threat to Profitability,” October 2012
[3] FoodProcessing.com, “How the Coronavirus is Affecting Food Processing,” March 31,2020

2020 maj 20  |  Posted by

Bart Natoli

Bart Natoli is a Chief Application Engineer at Habasit America and has been with the company since 1986. He has a Bachelor of Science, a degree in Mechanical Engineering, Associates in Engineering Degree and Architectural Engineering Technology. Bart Natoli is an expert in fabric conveyor belts and power transmission belts.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress