Hur rätt remmar vid papprörstillverkning kan förbättra resultatet

Hur rätt remmar vid papprörstillverkning kan förbättra resultatet

Den globala pappers- och massaindustrin står inför enorma utmaningar: digitaliseringen leder hela tiden till mindre behov av både tidningspapper och papper för tryckning och utskrifter. Politiska beslut i många länder påverkar den globala handeln och instabilitet på marknaden leder till instabila råvarupriser, vilket i sin tur leder till strukturella förändringar inom pappersindustrin.

Tillverkarna måste inte bara klara dessa utmaningar, de måste också säkerställa maximal linjeeffektivitet och lönsamhet för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden.

Även om den övergripande efterfrågan i bästa fall är stabil finns det fortfarande sektorer och regioner med kraftig tillväxt. I den här expertbloggen vill jag fokusera på en av de mest framgångsrika: Hygienprodukter av papper

Denna snabbt växande industrisektor svarar snabbt på ökande efterfrågan på hygienpapper (toalett- och kökspapper), särskilt i utvecklingsländer med ökande inkomster och växande mellanklass.

Ökande global tillverkning av hygienpapper

Som mångårig leverantör till pappersindustrin följer Habasit industrin mycket noggrant. Vår forskning inom global hygienpapperstillverkning visar på en hälsosam uppåtgående trend. Här följer en del av den viktigaste faktan:

 • Kina blev 2012 världens största hygienpapperstillverkare och tog därmed över USAs plats, som nu är nr 2.
 • Kinas hygienpappersproduktion blomstrar och förutspås växa till ungefär 16,5 miljoner MTPY 2019 (ungefär en tredjedel av den globala produktionen).
 • Eftersom Kinas ekonomiska tillväxt ökar, ökar också deras förbrukning av hygienpapper (för närvarande mindre än en tredjedel av motsvarande förbrukning i USA). För att komma upp i en produktion i paritet med USAs krävs ytterligare 2000 hygienpapperslinjer – en spännande möjlighet.
 • I Europa är Turkiet en av de största tillverkarna av hygienpapper (mer än 2 miljoner FST om året), ungefär detsamma som i många västeuropeiska länder, även om förbrukningen per capita inte är ens hälften av den i Västeuropa. Turkiets kapacitet för hygienpapper har ökat snabbare än i något annat europeiskt land (mer än fördubblad sedan 2008).
 • I Västeuropa är medelårsförbrukningen av hygienpapper 17 kg per invånare och år. I Östeuropa används 6 kg per capita och år – så det finns gott om utrymme för tillväxt, när vi nu förväntar oss en kraftig ökning av förbrukningen i Turkiet och Ryssland.
 • I Nordamerika har efterfrågan på hygienpapper ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1,8 % sedan 1996. Den genomsnittliga årliga tillväxten av hygienpapperskapacitet sedan 2013 är 1,5 %.

En värld av möjligheter

Medan produktionsökningen är mest dramatisk i utvecklingsländerna fortsätter efterfrågan att öka även i mer utvecklade regioner, vilket ger stabila möjligheter för industriell tillväxt på många marknader. Men, precis som inom alla andra verksamheter är nyckeln till framgång även här lönsamhet. Här spelar produktionstekniken en nyckelroll. Tillverkningen av produkter i konverteringslinjer för hygienpapper är en krävande process med hjälp av drivremmar eller band för limvikning. Habasit kan erbjuda expertis inom detta område.

Sanningen om papprörstillverkning

Pappröret i mitten av varje toalettrulle tillverkas av två limmade kartongark som tvinnas ihop i en noggrann och kontinuerlig process, t ex med hjälp av en drivrem.

Denna process är extremt krävande: klibbigt lim, mängder av damm, tunga laster och höga hastigheter. Dessa rör tillverkas normalt av återvunnen kartong, vars yta oundvikligen leder till slitage på remmarna. För att klara processen måste remmarna därför ha följande egenskaper:

 • En konstant friktionskoefficient utan att de bli glatta
 • Hög slitagebeständighet
 • Hög måttstabilitet
 • Hög beständighet mot utmattning pga böjning och förmåga att klara vridning

Nackdelarna med att använda lågkvalitetsremmar

Vad händer när dessa egenskaper inte finns? Även om de remmar som används i den här processen står för mindre än 0,05 % av den totala kostnaden för tillverkning av rör för toalettpapper, kan de innebära en kostnad i på upp till 10 000 Amerikanska dollar per timma i förlorad produktion (vår beräkning) när de slutar fungera och leder till oplanerade underhållsstopp.

Ett referensfall

Här har vi ett exempel. Vi kontaktades nyligen av en kund som letade efter ett alternativ till de befintliga remmarna i sin papprörstillverkning. Dessa remmar hade inte bara kort livslängd, utan krävde också hög inspänning och extra underhåll, vilket ledde till frekventa stopp och därmed produktionsförluster.

Vår lösning var en beprövad drivrem med PET-kärna, gjutna lager och nitrilgummibeläggning med hög kvalitet. Denna rem hade rätt flexibilitet i längsled, linjeringsnoggrannhet och tjocklek för processen.

Kunden drar nu nytta av det nya bandets:

 • längre livslängd
 • enklare installation och halva underhållsbehovet
 • energibesparingar pga bättre flexibilitet i längsled
 • lägre livscykelkostnad, som innebär besparingar på 4 900 Amerikanska dollar per år och maskinlinje (med fyra till sex papprörstillverkare per linje), baserat på remmarnas längre livslängd och lägre stilleståndskostnader (men exklusive produktionsförluster i beräkningen).

Fokus på lägre livscykelkostnad

Eftersom kostnaden för remmarna bara är ynka 0,05 % av den totala kostnaden för tillverkning av toalettrullar och att förlusterna pga bristfällig remfunktion och stillestånd är extremt hög, tycker vi att nyckeln till effektiv och lönsam tillverkning är helt uppenbar: fokus på livscykelkostnaden. Det är bästa sättet att förbättra siffrorna på sista raden.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om våra remmar för papprörstillverkningsprocessen eller någon av våra många andra lösningar för pappers-, massa- och sanitetsindustrin kan du lämna en kommentar eller helt enkelt kontakta mig.

2020 april 15  |  Posted by

Felix Rolle

Felix Rolle is a Senior Product Manager at Habasit and has been with the company for more than 30 years. He specializes in the Printing, Paper and Yarn Processing industry, with fluency in German, English and French.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress