Hur kött och kycklingproducenter kan fortsätta vara I framkant trots industrins nya utmaningar

Hur kött och kycklingproducenter kan fortsätta vara I framkant trots industrins nya utmaningar

I kölvattnet av COVID-19 upplever de Amerikanska livsmedelsproducenterna nya utmaningar. Arbetare blir satta i karantän, nya sanitetskrav och restriktioner för personalen uppstår.

Speciellt kött och kycklingproducenter ser en kraftig ökning i efterfrågan. I Mars 2020 tillkom över två miljoner nya kunder i kategorin fryst kyckling och försäljningen av kött steg med 40.6% jämfört med 2019.

Vanligtvis har de Amerikanska kött- och kycklingsindustrierna många anställda som arbetar tätt inpå varandra men efter krav på distans så är det nu färre medarbetare i produktionsanläggningarna. Industrierna är verksamma med risk för produktionsstopp eller nedstängningar i de fall restriktionerna inte skulle efterlevas.

Några företag har redan anpassat sig till det nya ”normala” men många har ännu inte gjort det. Hur kommer kött- och kycklingproducenterna att anpassa sig och säkra en bra framtid samtidigt som se anpassar sig till de nya säkerhetskraven för de anställda?

Att automatisera är nyckeln till framgång

Ett första steg för att reducera riskerna för produktionsstopp är att vidta extra säkerhetsåtgärder, som t.ex. testa personalen och öka avstånden mellan personalen men dessa åtgärder ensamma räcker inte.

Genom att automatisera manuella processer kan man komma bort från många av de utmaningar som industrierna har och samtidigt förbereda för framtida utmaningar. Automation ger effiktivitet och kontinuerlighet vilket leder till:

  • Ökad personal- och produktsäkerhet – Förutom att kunna hantera mer komplexa uppgifter och reducera risker, så innebär det mindre mänsklig hantering och mindre risk för smittspridning.
  • Ökad automatisering – Att automatisera vissa processer, som att skiva kött eller förpacka, innebär oftast en väsentligt ökad produktivitet.
  • Tillgodosedd tillgänglighet – Automatiserade system ”ställer alltid upp”, de klarar försörjningsbehoven med färre anställda.
  • Möta riktlinjerna för social distansiering – Att automatisera vissa processer gör det möjligt att begränsa personal, inte bara för att uppfylla riktlinjer utan också för att öka anställdas komfortnivå.

Så kan producenterna klara den nya framtiden – Fösta steget är att analysera sina processer och besluta var man kan och bör automatisera. Ju större automatiseringsgrad desto mer hygieniska processer. Oftast är de snabbare också.

Vi vet att detta kan verka komplext men det behöver det inte vara. Vi på Habasit är här för att hjälpa till. Med erfarenheter från kött och kycklingindustrin över hela världen så kan vi hjälpa dig att ta de första stegen mot mer automatiserade, hygieniska och säkrare processer.

  • Produktivitetspåverkan – Hur kan transportbandslösningar hjälpa till att reducera antalet arbetstimmar?
  • Hygieniska aspeketer – Är dina transportband optimerade för tvättprocessen
  • Systemeffiktivitet – Behöver du uppdatera dina transportband för att de skall fungera optimalt?

Var lugn, vi föreslår inte att ni skall göra om hela er anläggning. Oavsett hur mycket automatisering betyder för er verksamhet, är vi gärna med er hela vägen.

För innovativa transportbandslösningar, vänd er till Habasit

Habasit har innovativa transporband, lösningar och system för att automatisera processer och för att säkra driften. Vi sätter alltid säkerhet och hygien först.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag under dessa speciella tider och i framtiden, kontakta oss idag.

 

2020 oktober 13  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress