Habasit möter EU:s hygienkrav på transportband för livsmedel

Habasit möter EU:s hygienkrav på transportband för livsmedel

Alla bandmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste följa specifika krav från EU. Habasit håller sig á jour med alla gällande förordningar som avser transportband och processband för livsmedel.

I dagens blogg tar jag upp några av de nu aktuella förordningarna.

Vad säger EU:s förordningar?

EU:s förordningar gäller för alla bandmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det kan vara vävtransportband, plastmodulband, plastkedjor, rund- eller kuggremmar. Det finns tre betydelsefulla dokument för företag som verkar inom livsmedelsindustrin:

Ramverk 

Den europeiska förordningen EG-nr.1935/2004 tar upp definitioner, restriktioner och krav gällande bland annat allmän säkerhet och spårbarhet av material. Den kräver att alla leverantörer av transportband till livsmedelsindustrin tillhandahåller en förklaran om överensstämmelse, en så kallad Declaration of Compliance, för sina kunder. En Declaration of Compliance förklarar de tänkta förutsättningarna för användningen av materialen och där finns all information som behövs för att identifiera såväl materialen som tillverkaren.

God tillverkningssed

Tillverkningen av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste följa förordningen om god tillverkningssed, EG-nr 2023/2006. Denna förordning kräver att tillverkaren upprätthåller ett kvalitetssäkrings- och kontrollsystem

Plastdirektivet

EG-nr 10/2011, som vanligen kallas Plastdirektivet, tar upp åtgärder för införandet av plaster. Det gäller undersökning av migration, det vill säga krav på att undersöka de ämnen som plasten är tillverkad av och om dessa ämnen efterhand lämnar plasten, liksom vilka styrkande dokument som krävs.

Habasit kan sina regler

Habasit upprätthåller aktivt god tillverkningssed i produktion och hopsättning av våra transportband för livsmedel. I våra livsmedelsband används bara material som uppfyller de gällande kraven i EU:s lagstiftning. Våra produktblad visar också tydligt om materialen är avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller inte.

Våra team inom forskning och utveckling samt tillverkning ansvarar för fortlöpande uppföljningar och uppdateringar när det gäller förändrade krav så vi alltid håller oss á jour. Habasits livsmedelsband överensstämmer i allmänhet också med kraven i amerikanska förordningar från FDA och USDA.

Du vet väl om att du kan ladda ner certifikat för samtliga transportbandstyper från vår hemsida?

Hitta allt du behöver på vår webbplats eller kontakta oss via telefon eller e-post! Vi ser fram emot att höra från dig.

2017 juli 25  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress