Försäkran om överensstämmelse – kontakttid i förhållande till temperaturen

Försäkran om överensstämmelse – kontakttid i förhållande till temperaturen

I en tidigare blog har jag tagit upp frågan om vilken information som ska finnas i en s k Förklaring om överensstämmelse. Ett av kraven i förordning 10/2011 är bandets specificerade användningsområde. Där anges hur länge och vid vilken temperatur bandmaterialet kan vara i kontakt med livsmedel. Jag får ofta frågor om hur strikt denna förordning är och om den tillåtna kontakttiden kan ändras pga andra faktorer. Är det verkligen så att produkten förstörs om den varit i kontakt med transportbandet under längre tid än den angivna kontakttiden?

Kontakttid

I försäkringarna om överensstämmelse för många av våra bandmaterial anges en kontakttid på 30 minuter vid en livsmedelstemperatur på 80 °C. I förordning nr 10/2011 anges att längsta tillåtna kontakttid kan dubblas om temperaturen sjunker med 10 °C. Detta innebär följande:

  • Vid en temperatur på 70 °C gäller en längsta tillåtna kontakttid på en timma

Resultaten från migreringstesten gäller fortfarande. Samma sak gäller vid motsatsen, dvs följande:

  • Vid en temperatur på 90 °C gäller en längsta tillåtna kontakttid på 15 minuter

Försäkran om överensstämmelse

Detta innebär att produkter som varit i kontakt under längre tid än den som anges i förklaringen försäkran om överensstämmelse inte nödvändigtvis måste kommer att förstöras. Det hela beror på produktens temperatur.

Kontrollera alltid provningsförhållandena

Ju längre den tillåtna kontakttiden är desto fler olika applikationer kan bandet användas till. Habasits TPU-band av premiumkvalitet avsedda för livsmedel medger längre kontakttider än vanliga livsmedelsband. Eftersom man i förordning nr 10/2011 fastställer att kontakttiden kan variera beroende på temperaturen är det vid jämförelse av olika band väsentligt att känna till de exakta provningsförhållanden som förklaringen försäkran om överensstämmelse bygger på (och komma ihåg att alla tillverkare inte testar vid samma temperatur). Här har vi ett exempel:

  • 2 timmars provning vid 70 °C ger en kontakttid på 15 minuter vid 100 °C
  • 30 minuters provning vid 110 °C ger en kontakttid på en timma vid 100 °C

Produktdatablad

Vissa tekniker har observerat att den högsta tillåtna temperatur som anges i produktdatabladet skiljer sig från den temperatur som anges i försäkran om överensstämmelse. Varför är det så? Mycket enkelt: för livsmedelsapplikationer ska det som står i försäkran om överensstämmelse följas. Den temperatur som anges i produktdatabladet gäller den tekniskt tillåtna temperaturen, t ex den temperatur som skarvar klarar.

Har du några frågor om kontakttiden för livsmedelsband eller någon särskild försäkran om överensstämmelse? Kontakta mig gärna i så fall. Det är bara roligt att kunna hjälpa till.

 

2020 juni 5  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress