Förklaring om överensstämmelse (Declaration of Compliance) - vilken information är obligatorisk?

Förklaring om överensstämmelse (Declaration of Compliance) – vilken information är obligatorisk?

Det europeiska “ramverks”-direktivet EU1935/2004, som gäller alla material med livsmedelskontakt, kräver att vi som leverantör av livsmedelstransportband kan tillhandahålla en Förklaring om överensstämmelse för våra kunder för att bekräfta att våra livsmedelsband uppfyller de tillämpliga europeiska regelverken. Eftersom en Förklaring om överensstämmelse innehåller väldigt många uppgifter kan det vara svårt att identifiera vilken information som är nödvändig och vilken som inte är det. I det här inlägget förtydligar jag vilka detaljer som måste finnas med i en Förklaring om överensstämmelse.

Kraven

  • Uppgifter om tillverkaren och dennes adress
  • Vilka material/produkter som ingår
  • Datum för förklaringen
  • Förklaring om överensstämmelse med (EU) nr.1935/2004
  • Tillräcklig information om migreringsrestriktioner/specificering av substanser
  • Tillräcklig information om substanser med restriktioner avseende livsmedelstillsatser
  • Specifikationer angående materialanvändning (livsmedelstyper, temperatur, tid, min. förhållande livsmedel/utrymme)
  • Om det finns återvunnen plast (registreringsnummer)

Informationen som följer här ingår inte i en Förklaring om överensstämmelse:

  • Migrationsvärden
  • Slutdatum för förklaringen (ej obligatoriskt)

Migrationsvärden

Man frågar mig ofta om vi kan tillhandahålla migrationsvärden för våra transportband. Ibland utgår man från att livsmedelsföretag måste tillhandahålla migrationsvärden för att uppfylla standarderna för livsmedelssäkerhet (BRC, IFS, ISO 22000 en FSSC 22000), men enligt de europeiska regelverken kräver ingen av dessa standarder att migrationsvärdena för ett transportband tillhandahålls.

Regelverket (EU) nr.10/2011, ett specifikt plastdirektiv inom regelverket (EC) nr.1935/2004, fastställer att ”dokument” (vandringsvärden, o.s.v.) uttryckligen är avsedda för kontrollmyndigheterna. Ett transportband ska uppfylla de europeiska regelverken och en förklaring om överensstämmelse måste sammanställas för detta.

Under senare tid har vi fått in förfrågningar om hur Habasit förhåller sig till KOMMISSIONENS REGELVERK (EU) 2016/1416 ändrande och korrigerande regel (EU) Nr 10/2011 för plastmaterial och artiklar med avsikt at komma i kontakt med livsmedel från augusti 2016. Regel (EU) nr 2016/1416 är inte en ny regel men en av åtta ändringar av Regel 10/2011. Habasits “Declaration of compliance” för material i kontakt med livsmedel refererar alltid till den senaste upplagan av detta regelverk.

Tillverkarna har getts nödvändig tid att anpassa sina produkter till de nya reglerna innan uppdateringarna. Om detta inte skett skulle produkterna bli illegala inom 20 dagar efter att ändringarna publicerats.

Status hos Habasit

Eftersom ett regelverk ofta hänvisar till ett annat i de här dokumenten så kan detta leda till viss osäkerhet men det är helt säkerställt att alla Habasits livsmedelsband uppfyller de nu gällande reglerna. Jag håller noga reda på eventuella förändringar och meddelar Habasits medarbetare direkt om det finns relevant information.

Behöver du mer information? Du kan ladda ner broschyr eller kontakta mig via expert.blog@habasit.com.

2017 november 28  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress