Fallstudie – Väsentliga besparingar inom fjäderfäindustrin med M5021 Perforated Flat Top

Fallstudie – Väsentliga besparingar inom fjäderfäindustrin med M5021 Perforated Flat Top

Habasits plastmodulband har en lång historia med framgångsrik användning inom många områden inom livsmedelsindustrin, inklusive kött- och fjäderfäindustrin, där man har särskilt krävande och mångsidiga krav inom produktionen. Det är också intressant att band och remmar i dagens komplexa mekaniska produktionsprocesser där man är helt beroende av driftsäkra band och remmar t o m kan erbjuda nya och mer effektiva lösningar i vissa produktionssystem.

Detta visade sig ännu en gång vid en fjäderfäanläggning i USA, där en komplicerad, men ändå en standardutrustning, med fördel byttes ut mot en transportör med ett plastmodulband från Habasit.

Inre organ och inälvor från fåglar som processas i en anläggning kallas ofta inkråm. Dessa delar, oftast fria från muskler och ben, kan användas i vissa livsmedelsprodukter eller behandlas vidare för att användas som värdefull komponent i gödningsmedel, bränsle eller till och med husdjursfoder. Det färska inkråmet tas normalt ut med hjälp av vatten, varefter det går vidare till processanläggningen. Om vattnet i inkråmet emellertid inte kan avlägsnas tillräckligt effektivt innan transporten kan det uppstå höga fraktkostnader och förseningar. Detta hände hos en större fjäderfäindustri, där man använde industriell standardutrustning för avvattningen. När man började titta på hur avvattningsprocessen kunde effektiviseras var behovet brådskande och man vände sig till Habasit för hjälp.

Plastmodulbandet M5021 Perforated Flat Top för fjäderfähantering

När man tittade på processen visade det sig att man körde tio lastbilar med inkråm till processanläggningen varje dag. Dessa lastbilar gick överlastade med 40 procent vatten i lasten, trots att man hade en långdragen torkningsprocess före transporten. Processen som sådan använde också mycket stora vattenvolymer. Källan till det onda var en skruvtransportör som transporterade produkten till en stor avvattningstrumma. Den var långsam och föga effektiv.

Kunde Habasit erbjuda en effektivare avvattningslösning? Vi föreslog ett livsmedelsgodkänt transportband med selektiv filtrering, så att vattnet och mindre partiklar passerade genom bandet, medan inkråmet leddes vidare framåt i processen. Plastmodulbandet M5021 Perforated Flat Top var det perfekta bandet för den här applikationen.

Detta livsmedelsgodkända band är 50 mm högt, har 25 procent öppen yta och en konstruktion med slutna leder som skyddar sprintarna mot slitage. När vårt system väl installerats i stället för avvattningstrumman visade det sig att avvattningen av inkråmet blev mycket effektivare med bandet M5021.

Denna innovativa lösning – utbytet av trumman mot ett transportband – möjliggjordes av perforeringen i M5021, som visade sig vara som gjort för avvattning. Det nya transportbandet gav rejäla fördelar:

  • Lägre vattenhalt med 80 % kött och 20 % vatten (i stället för 60 % kött 40 % vatten), vilket gjorde att förseningarna pga avvattning upphörde
  • 20 % lägre vattenförbrukning
  • Färre dagliga transporter, vilket innebar en transportbesparing på 2 000 USA-dollar, och 40 % mindre utsläpp för fordonen
  • Kapitalbesparingar på nya maskiner med upp till 80 %, eftersom man använde Habasits transportband i stället för en trumma som tidigare behövde bytas ut med jämna mellanrum.
  • En återbetalningstid på en vecka för det nya perforerade bandet

Den årliga besparingen pga detta översteg 500 000 USA-dollar!

Använder du dyra och besvärliga trummor för att avvattna din produkt? Vi rekommenderar att du väljer den enkla vägen och frågar efter en mer kostnadseffektiv och snabbare transportbandslösning. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Du kanske också är intresserad av:

2018 oktober 23  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress