Fallstudie – Livsmedelsbandens överlägsna släppegenskaper minimerar mängden klibbande rester

Fallstudie – Livsmedelsbandens överlägsna släppegenskaper minimerar mängden klibbande rester

Dagens livsmedelsproducenter står inför mängder av utmaningar. De måste inte bara uppfylla de ständigt allt hårdare kraven på livsmedelssäkerhet, det måste också hålla högsta produktkvalitet samtidigt som man säkerställer driftsäkerhet, produktivitet och lönsamhet i tillverkningsprocessen.

Rätt transportörer och band för den aktuella tillverkningsprocessen är det som är nyckeln till detta. Habasit kontaktas ofta av tillverkare som sliter med installationen av bristfälliga band. Deras erfarenheter är lärorika.

I ett fall hade en energibartillverkare fyra band i serie på en nedkylningslinje och använde kakaosmör på banden för att hindra de mycket klibbiga barerna från att fastna på banden. På grund av de installerade bandens dåliga släppförmåga var banden tyvärr tvungna att bytas efter bara en månad. Detta trots daglig rengöring och personal som kontinuerligt övervakade linjen och avlägsnade ansamlingar av rester.

I denna typ av situationer är det avgörande att man hittar ett livsmedelsband med önskade släppegenskaper för att säkerställa lång och driftsäker funktion. Egenskaper som enkel rengöring, bra släppegenskaper, kanter som inte fransas och beständighet mot hydrolys är absolut nödvändiga.

Livmedelsbandet CNB-6EB-A1 har lång livslängd och utmärkta släppegenskaper

Efter att ha studerat energibartillverkarens applikation utifrån alla aspekter rekommenderade våra ingenjörer Habasits CNB-6EB-A1. Detta livsmedelsgodkända band (EU-, FDA- och halalgodkänt) är väletablerat inom många olika segment av livsmedelsindustrin. Den TPO-belagda transportsidan har en icke addisiv matt yta som produkterna inte fastnar på, vilket gör den perfekt för hantering av mycket klibbiga livsmedel som måste kunna lossas på ett enkelt sätt. Enkel rengöring, kanter som inte fransar sig och beständighet mot hydrolys är andra egenskaper hos detta band.

När det nya bandet väl hade installerats hos producenten fungerade det utmärkt under hela tre år. Dessutom behövde kunden inte längre använda kakaosmör, vilket innebär lägre produktionskostnader. Det var inte heller längre nödvändigt att ha personal för kontinuerlig övervakning, och rengöringstiden minskades med 1 timma/dag.

Totalt sett upplevde kunden stora fördelar och väsentliga besparingar pga installationen av bandet CNB-6EB-A1:

  • Bandets livslängd ökade 36-fallt, från 1 månad till 3 år
  • Besparingar på kakaosmöret – behövdes inte längre i produktionsprocessen
  • 1 timme mindre rengöring varje dag, vilket in sin tur ledde till högre produktion och lägre kostnader
  • Inget behov av personal för konstant övervakning av linjen

Total årlig besparing: 20 000 euro

Kontakta oss gärna om du upplever särskilt svåra utmaningar i produktionen eller vill ha mer information om Habasits omfattande sortiment av livsmedelsgodkända processband.

 

2020 mars 30  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress