Mäta ett transportband på plats

Mäta ett transportband på plats

Det kan hända att du i framtiden vill byta ett band på en maskin, men inte kommer ihåg bandets exakta mått. Därför kommer jag i den här bloggen att förklara hur man mäter längd och bredd på ett transportband utan att behöva demontera det från maskinen. Du kan ju välja att demontera bandet från maskinen, men oftast beställer man det nya bandet med maskinen i drift med det gamla bandet, för att inte få onödig stilleståndstid.

Det kan var en bra idé att ta en titt i maskinens instruktionshandbok innan du börjar mäta upp bandet. I vissa fall finns bandets mått angivna i t ex en lista över medlevererade komponenter.

Det kan verka enkelt att mäta ett transportband, men det kan få allvarliga följder om du beställer ett band med fel mått. Transportband specialtillverkas för kunden. Därför kan inte alla band kortas eller förlängas. Det bästa är alltid att undvika ändringar som ger merkostnader i produktionen och onödigt långa stillestånd.

Transportbandets bredd

Bredden är det enklaste måttet att kontrollera, eftersom man enkelt kan mäta bredden på det gamla bandet. Kontrollera huruvida bandets kanter är slitna, eftersom sådant slitaget kan leda till att det gamla bandets bredd inte längre håller rätt mått. Kontrollera också att bandets bredd stämmer mot bredden på drivrullen. I nedanstående tekniska guide hittar du formeln för beräkning av att bandet har tillräckligt med plats i starten, så att det inte pressas undan och slaknar eller utsätts för slitage pga fysisk kontakt längs sidan.

Belt width bo Pulley width bo
bo ≤ 100 mm / 4 in b = bo + 20 mm / 0.8 in
bo > 100 mm / 4 in b = (1.08 ∙ bo) + 12 mm / 0.5 in

Transportbandets längd

Ett tillförlitligt sätt att bestämma längden på ett installerat band är att märka det på sidan. Mät längden med jämna mellanrum tills första märket kommer tillbaka. Summan av dessa mätningar är det sträckta bandets längd.

Det är också viktigt att dra av den töjning som uppstår vid förinspänningen (oftast räcker det med 0,3 %). Det är tämligen vanligt att detta glöms av, så att det levererade bandet ofta är för långt och inte kan justeras in på rätt sätt. En annan möjlig men mindre noggrann metod är att mäta avståndet centrum/centrum mellan driv- och vändrullen och därefter mäta upp rullarnas diametrar. Hälften av de två rullarnas omkrets och dubbla avståndet centrum/centrum motsvarar bandets faktiska längd, men man måste då även dra av för töjningen. Med denna metod måste du kontrollera att det inte finns några dolda slingor, t ex vid en spännstation, som kan kräva extra längd.

Bandinsträckning

Inspänningen ska kontrolleras utefter bandets hela längd och justeras efter behov. Beroende på var spännstationen är placerad kan bandets längd justeras för perfekt passning. Den förspänning vi rekommenderar för ett transportband med polyestervävar är min. 0,3 % av bandets längd och för ett band med nylonvävar mer än 0,5 %.

Transportörens konstruktion

Noggrannheten på mätningen beror alltid på transportörens konstruktion. Transportörer med bara två rullar vardera får inte vara i kontakt med varandra. Transportörer får inte vara för långa eller för korta, eftersom det då kan uppstå mellanrum där produkten kan ramla ner. I sådana fall används ofta en mellandrivrulle på retursektionen. På långa transportörer placeras spännstationen ofta bakom drivenheten.

Titta på vår instruktionsvideo för att få mer information eller ring oss om du behöver hjälp på platsen med mätning av bandet. Vi hjälper gärna till.

4 oktober 2021  |  Sänt av

René Grevengoed är tillämpningstekniker som jobbat för Habasit i Nederländerna sedan 1996. Han har nederländska som modersmål och talar även flytande engelska. Grevengoed är specialist på bandtransporter i allmänhet, inklusive vävtransportband och transmissionsremmar. Hans expertkunskaper omfattar olika branscher, bland annat livsmedel, materialhantering, tryck och papper. Grevengoed började arbeta i verkstäder och med lokala installationer, där han skaffade sig de specialkunskaper som behövdes för att komma dit han är idag.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning