Hygroskopi och hydrolys – vad är skillnaden?

Hygroskopi och hydrolys – vad är skillnaden?

Vet du vad det är för skillnad mellan hygroskopi och hydrolys? Fortsätt läsa om du vill veta skillnaden mellan dessa två viktiga kemiska egenskaper och hur de påverkar band och remmar.

Hygroskopi

Hygroskopi är förmågan hos vissa ämnen att ta upp och hålla kvar vattenmolekyler från omgivningen. Ämnet förändras fysiskt, vilket leder till ökad volym och förändring av andra fysiska egenskaper. Dessa effekter är oönskade hos band och remmar.

När det gäller band är det huvudsakligen polyamidens (PA) hygroskopiska egenskap som behöver beaktas.

Olika Habasit-produkter innehåller konstruktionselement av polyamid, och dessa komponenter reagerar på fukt med olika dimensionsförändringar:

  • Formsprutad polyamid och acetal i plastmodulband (moduler och sprintar).
  • Strängsprutat polyamidband används som dragskikt i drivremmar.
  • Polyamidväv används som dragskikt i transport- och processband och i maskinremmar och liknande.

Hydrolys

Hydrolys är en nedbrytning av ämnets molekylära struktur vid hög temperatur och hög fuktighet.

Hydrolys är en kemisk process där en viss molekyl delas i två delar när en vattenmolekyl (H2O) tillförs. En del av modermolekylen tar upp en vätejon från den tillsatta vattenmolekylen. Den andra delen tar upp den kvarvarande hydroxylgruppen (OH). Det är denna typ av reaktion som bryter ner vissa polymerer, framför allt de som tillverkats genom polymerisering, t ex termoplastisk polyuretan (TPU), polyamid (PA) och polyestrar såsom polyester (PET) och polybutyltereftalat (PBT). Hydrolys leder till lägre mekanisk hållfasthet.

Är du inte säker på hur omgivningen kring din anläggning påverkar bandet? Vi kan hjälpa dig. Och om du har några frågor om andra kemiska begrepp i samband med transportband och drivremmar är du välkommen att kontakta oss.

23 september 2019  |  Sänt av

Marco Hollander gick med i Habasit Netherlands-teamet i september 2000 och arbetar som teknisk chef. Han specialiserar sig på modulband, kedjor och profiler i livsmedels- och materialhanteringsbranscherna. Han vet också mycket om allmänna bandtransport- och spiraltillämpningar. Hollander är alltid redo att svara på tekniska frågor från kunder eller nyckelkundsansvariga. Han talar nederländska, engelska och tyska och uppskattar utmaningarna och omväxlingen i jobbet.

Kontakta oss för personlig assistans

Få vägledning