Behöver jag ett FDA-godkännande eller en Försäkran om överensstämmelse?

Behöver jag ett FDA-godkännande eller en Försäkran om överensstämmelse?

Jag ombeds ofta skicka en kund ett FDA-godkännande för ett visst band. Även om detta inte är ett dokument som används i Europa så är förvirringen förståelig.

Jag ombeds ofta skicka en kund ett FDA-godkännande för ett visst band. Även om detta inte är ett dokument som används i Europa så är förvirringen förståelig.

FDA-regelverket existerade i USA redan innan europeiska riktlinjer som direktiv EU 1935/2004 och direktiv 10-2011 började gälla. På den tiden var ett transportband lämpligt för livsmedelsindustrin om det uppfyllde FDA-reglerna. Därför blev FDA ett välkänt uttryck inom band- och livsmedelstillverkning. Ett FDA-godkänt transportband uppfyllde alla livsmedelsbestämmelser. Idag gäller inte detta längre.

USDA och FDA

Precis som USDA är FDA ett amerikanskt regelverk som avser material som kommer i kontakt med livsmedel men dessa två regelverk gäller inte inom Europeiska unionen. Istället används en Förklaran om överensstämmelse, Declaration of Compliance, för att intyga att ett band uppfyller den gällande lagstiftningennär det gäller livsmedelskontakt.

Livsmedelsband

Ett livsmedelsband som används inom den Europeiska unionen måste följa europeisk lagstiftning. Även om FDA och europeiska regelverk har mycket gemensamt så ställer Förklaran om överensstämmelse mycket striktare krav på migreringsvärden. I de flesta fall uppfyller ett livsmedelsband såväl amerikanska som europeiska lagar. Den här informationen finns på vår Förklaran om överensstämmelse.

Trots att FDA funnits med länge får vi allt oftare frågan om en Förklaran om överensstämmelse. Regelverk som avser livsmedel i Europa får att större betydelse. Även om regelverk som direktiv 10-2011 blir allt mera kända frågar man fortfarande ofta efter ett FDA-godkännande. Gamla vanor är nog så svåra att bryta.

Du kanske också är intresserad av:

2018 mars 20  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress