Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

 • Plastic_modular_radius_belts

  Så här använder du modulband som kurvband

  Modulband uppskattas mycket för sin flexibilitet. Särskilt inom livsmedelsindustrin används de som kurvband på transportörer med kurvor.

 • 8 tips för bättre bandstyrning

  Har du problem med styrningen av ditt transportband? Ofta tror man att det är själva bandet som är orsaken till problemet, men i de flesta fall stämmer inte det.

 • Tansportband och omgivningstemperatur

  Vet du vilken temperatur som omger ditt transportband och hur mycket kyla eller värme det egentligen tål? Det kan vara avgörande för ditt företag att känna till den lämpliga temperaturen och vilket bandmaterial som är bäst att välja, så väl ekonomiskt som produktionsmässigt.

  Felaktig uppfattning om den omgivande temperaturen i nio fall av tio

  Många industrier använder transportband som inte är skapade för att tåla den omgivande temperaturen. När företag ska göra en investering uppger nio av tio att luften i lokalen, maskinen eller runt conveyorn är varmare än vad den egentligen är!

  I miljöer med extremt låga eller höga temperaturer, som i frysrum eller fritöser, har man ofta bättre koll på den exakta temperaturen, eftersom utrymmena ofta är försedda med termometer. Men i de allra flesta miljöer där det är luftströmmar runt transportbandet, till exempel inuti en krympugn, är det mycket svårare att uppskatta temperaturen.

  Oavsett om du använder dina transportband i kalla, varma, fuktiga eller torra miljöer så är det viktigt att de är utformade för att tåla den omgivande temperaturen.

  Konsekvenserna av att använda fel typ av transportband

  Att använda fel typ av transportband kan få stora konsekvenser för ditt företag. Material som inte är beständigt mot vissa temperaturer slits snabbare ut och kan eventuellt skada de transporterade produkterna. Bandet går också sönder lättare och behöver bytas ut oftare. Å andra sidan genererar ett band som är gjort av ett material som klarar högre eller lägre temperaturer än nödvändigt istället onödiga utgifter för ditt företag. Därför kan du spara, eller rent av tjäna, pengar på att mäta upp temperaturen mera noggrant.

  Skarven på bandet är den mest kritiska punkten vid förhöjd temperatur

  Hur hög temperatur ett transportband tål beror till stor del på skarven på bandet. Skarven är den mest kritiska punkten vid förhöjd temperatur och styrkan hos skarven beror på bandmaterialet och sammanfogningen. Hur låg temperatur ett transportband tål beror på bandets töjbarhet, vilket i sin tur styrs av dragskikt, beläggning och skarvmetod.

  Ytterligare faktorer som påverkar vilken temperatur ditt band tål

  En annan påverkande faktor är temperaturen på den produkt som transporteras. Små plastdetaljer som sprutas ur en formspruta och landar på ett band är ofta varma, men svalnar snabbt. Då behöver bandet inte tåla så hög värme. En produkt som är större och mer kompakt, till exempel ett bröd i ett bageri, ackumulerar värme på ett helt annat sätt och tar längre tid att svalna. Bandet behöver då tåla den höga värmen. Rulldiametern har också betydelse för vilka temperaturer ett band klarar. Låg temperatur, under ca 10 grader, innebär att minsta tillåtna diameter ökar. Var därför försiktig med mindre rulldiametrar i låga temperaturer.

  Behöver du investera i ett transportband eller i drivremmar? Kom ihåg att den omgivande temperaturen har betydelse! På Habasit hjälper vi dig med kvalificerad teknisk rådgivning och ser till att du får ett band anpassat efter din specifika arbetstemperatur. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad som är viktigt att tänka på när man investerar i transportband.

 • 4 tips på förebyggande underhåll av transportband

  Förebyggande underhåll är viktigt inom alla industrier för att minska risken för driftstörningar. Transportband är inget undantag. Vi uppmuntrar regelbundet kunder att kontrollera sina band ofta för att undvika produktionsproblem och förhindra onödiga skador på deras utrustning.