Att tänka på vid mätning av transportband och drivremmar

Att tänka på vid mätning av transportband och drivremmar

Felaktig mätning ger problem både för tillverkare och kund – och detta är tyvärr ett vanligt problem. Här beskrivs en del av det du behöver tänka på vid mätning av transportband och drivremmar – men också varför exakta mått är så viktiga vid beställning av nya band och remmar.

Den geometriska längden är obligatorisk, men inte den invändiga längden

Det är viktigt att ta rätt mått innan man beställer ett nytt band/rem. Tillverkaren gör bandet baserat på den information du tillhandahåller och kan inte hållas ansvarig om bandet inte passar på din transportör pga felaktiga mått.

För lätta transportband och drivremmar är den geometriska längden det viktigaste måttet. Detta är det neutrala skiktet, som är lagret mellan ytlager och invändiga lager och driftsidan. Det är egentligen inte ett riktigt lager, utan mer den del av bandet som varken dras ut eller komprimeras när bandet böjs.

Tillverkaren behöver inte bandets invändiga mått eftersom dessa mått, till skillnad från den geometriska längden, inte används vid tillverkning av det nya bandet.

Om bandets mått beräknas från en CAD-ritning måste måtten korrekthet kontrolleras. Den geometriska längden kan mätas när det ännu ej sammanfogade bandet är utlagt, men inte sträckt.

  • För att mäta en kort ändlös rem markeras en startpunkt på remmen, varefter den läggs på en plan yta och mäts med ett måttband genom att rullas från startpunkten hela vägen runt.
  • Ett långt ej sträckt band kan mätas i sektioner. Summera sedan de olika sektionernas längder för att få bandets totala längd. Markera startpunkten och de olika sektionerna på bandet med en tunn blyertspenna.

Viktigt! Ta inte måtten för ett nytt band genom att mäta ett gammalt eller begagnat band, eftersom den strukturella töjningen lett till att bandet är längre än det var vid leverans.

Kalibrerade stålmåttband ger största möjliga noggrannhet

När du mäter ditt transportband eller drivrem med ett måttband måste måttbandet vara helt otöjbart och av högsta kvalitet. Vanliga måttband kan visa sig ha alltför dålig noggrannhet, vilket kan leda till felaktiga mått och marginaler. Kalibrerade stålmåttband är oftast de mest exakta, och därför använder Habasit sådana.

Det finns en ISO-standard för måttoleranser för transportband. Tyvärr har dessa toleranser visat sig vara alltför breda och allmänna, så vi har utvecklat ett eget system som är mer anpassat till våra produkter. Kontakta ditt lokala Habasit-kontor om du vill veta mer om måttoleranserna för våra band och remmar.

Beräkna längden på transportband och drivremmar

Om du tar måtten på en transportör för att få en uppskattad längd på ditt transportband ska du tänka på att lägga måttbandet längs det tänkta bandets exakta väg över trummor och bärrullar. Om du har en typisk kraftöverföring med två remskivor och känner till bägge diametrarna och centrumavståndet går det att beräkna remmens längd baserat på dessa uppgifter. Det är dessa parametrar som används i Habasits beräkningssystem Selecalc. På https://selecalc.habasit.com kan du registrera dig med företagets e-postadress.

Det är också viktigt att ta hänsyn till spännstationen, så att transportbandet eller drivremmen kan monteras korrekt när den levererats. Du bör helst a en viss saggning i bandet när spännrullen är placerad där centrumavstånden är som kortast. Men det måste gå att sträcka bandet till beräknad förspänning inklusive säkerhetsmarginalen. De flesta transportband av polyesterväv ska initialt sträckas så att de får en töjning på minst 0,3 %. Transportband av polyamidväv ska initialt sträckas så att de får en töjning på minst 0,5 %. För drivremmar måste du ange korrekt mått och avstånd för den aktuella applikationen i Selecalc för att få rätt remlängd.

Risker med felaktigt mätta band och remmar

De mest uppenbara problemen uppstår när ett transportband eller en drivrem är längre, kortare, bredare eller smalare än tänkt: Det kanske inte fungerar korrekt och kan eventuellt skada utrustningen. Bandet kan slira om det är för långt och inte tillräckligt sträckt och ge mycket hög belastning på vänd- och drivhjulsaxlar om det är för kort. Ju kortare band med fast centrumavstånd desto viktigare är det att ha korrekt längd och en snäv tolerans: ±5 mm noggrannhet på ett 1000 mm långt band motsvarar en töjning på ±0,5 %, vilket kan leda till att maskinen inte fungerar på rätt sätt.

Ett transportband behöver visst sidoutrymme. Om det är för brett kanske det inte fungerar på rätt sätt. Kanterna kan fransas och bandet skadas permanent.

På Habasits webbsida kan lära dig om rätt mått. Ladda ner de tekniska riktlinjerna (Engineering Guide Fabric Conveyor Belts, Engineering Guide Power Transmission Belts) och följe instruktionerna: http://www.habasit.com/en/download.htm#Conveyor_belts_(fabric)

Temperatur och fuktighet påverkar också prestandan hos dina band och remmar.
Materialen i alla syntetiska band må vara hållbara och tåliga, men påverkas av sådant som omgivningstemperatur och fuktighet. Tänk på att informera Habasit om onormala förhållanden innan du beställer transportband och remmar. Det spelar ingen roll hur fantastiskt bandet är, du vet själv mest om driftförhållandena där det ska användas. Därför måste detta tas upp med våra tekniker innan du väljer måtten på bandet.

Har du några frågor om våra transportband och drivremmar? Kontakta oss gärna! Här på vår exportblogg hittar du många andra artiklar om våra produkter och lösningar.

2019 augusti 13  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress