Är du insatt i vad ATEX-direktivet innebär för transportband i explosionsfarlig miljö?

Är du insatt i vad ATEX-direktivet innebär för transportband i explosionsfarlig miljö?

Säkerheten kommer alltid först inom industrin. Det spelar ingen roll om det handlar om förebyggande insatser mot olyckor, livsmedelsföroreningar eller risk för brand, explosion eller kemikalieföroreningar.
Detta omfattas av EUs ATEX-direktiv och eftersom dess riktlinjer uppdaterades i december 2018 för att anpassas till de senaste ändringarna i standarden trodde jag att jag skulle använda dessa för att titta på de faktorer som ingår i det explosionsförebyggande arbetet.

ATEX-direktivet

ATEX står för ”ATmosphere EXplosive” (explosiv atmosfär) och är namnet på det europeiska direktiv som gäller fara vid explosiv atmosfär. Syftet med direktivet är att skapa en säker miljö där explosionsfaran minskats och förebyggts.

ATEX-direktivet gäller för alla elektriska apparater. En enskild del av en transportör, t ex bandet, som inte är en elektrisk apparat, kan inte ATEX-certifieras. Det är transportören som helhet som måste eller inte måste uppfylla kraven i ATEX-direktivet. Men bandet kan göra hela skillnaden när det kommer till huruvida transportören uppfyller kraven.

Explosionsrisk

Explosiv gas eller damm kan förekomma i en produktionsprocess eller under transport. Vid transport av stärkelse eller mjöl, buteljering av alkohol och tillverkning av fyrverkerier och ammunition kan det alltid förekomma explosionsrisk. I sådan miljö är det viktigt att undvika höga temperaturer och gnistor som uppstår genom statisk urladdning. Sådana utgör alltid en potentiell fara i torr miljö, t ex om en transportör installerats felaktigt och bandet är löst.

Risken för explosion varierar hela tiden. Miljön kan delas in i flera zoner, så som visas i nedanstående tabell:

Zon Den explosiva atmosfärens varaktighet Utrustningskategori
Gas, ånga, dimma 0 Kontinuerlig, lång period, ofta 1G
1  Ibland 2G
2 Sällan eller under kort period 3G
Damm 20 Kontinuerlig, lång period, ofta 1D
21  Ibland 2D
22  Sällan eller under kort period 3D

(källa)

Habasits transportband med förklaring om överensstämmelse

Vi anpassar våra transportband för explosiv miljö genom att förse dem med elektriskt ledande trådar. Detta förhindrar statisk urladdning från bandet, vilket innebär att man också undviker gnistbildning.

Följande transportband från Habasit har genomgått omfattande provning och levereras med en officiell förklaring om överensstämmelse där det framgår att de kan användas i ATEX-zonerna 1, 2, 20, 21 och 22.
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
EMB-20EMCH
NAB-20EFWV-A2F1
ENA-151AEBH

Det är flera saker att tänka på, t ex maxhastighet på 5 m/s och kravet att bandet måste vara korrekt monterat. Detta är viktigt eftersom felaktig montering kan orsaka slirning som i sin tur kan leda till statisk urladdning.

Uppdateringen av ATEX-direktivet i december 2018 innebär inga tekniska förändringar på banden eller de krav de måste uppfylla. Däremot har flera hänvisningar till delar av direktivet och standarder avseende hälsa och säkerhet ändrats, och man har justerat den produktmärkning som beskriver under vilka förhållanden produkten kan användas.

Kontakta gärna Habasit om du behöver ett transportband för potentiellt farlig miljö, så hjälp vi gärna till med att ta fram det band som passar dina behov bäst. Habasit tar säkerheten på största allvar, och vi har gjort vår läxa för att vi ska kunna ge dig ett band som är funktionellt, driftsäkert och säkert.

2019 juni 4  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress