8 viktiga frågor och svar om avskrapare

8 viktiga frågor och svar om avskrapare

Många livsmedelsproducenter känner igen problemet: klibbiga bitar av transporterade produkter stannar kvar på bandet, så för att lösa detta monteras en avskrapare. När avskrapningen görs korrekt blir fördelarna allt från högre drifteffektivitet till bättre hygien och livsmedelssäkerhet. Men när en avskrapare inte fungerar korrekt finns det risk för skada på bandets yta, vilket i sin tur kan leda till bakterietillväxt och kontaminering av livsmedlet, men också styrproblem, skador på bandets kanter och kortare livslängd för bandet.

Jag får ofta frågor från kunder inom livsmedelsindustrin om användning av avskrapare på deras vävband eller monolitiska band med positiv drivning, så i det här blogginlägget har jag satt samman de åtta viktigaste sakerna att känna till om avskrapare på transportband.

1. Varför behövs bandavskrapare?

Avskraparens primära funktion är att avlägsna rester och skräp från bandets yta under pågående produktion. Detta är viktigt eftersom ansamling av rester och skräp på bandet kan leda till förlust av drivhjulens grepp, men också styrproblem vid ansamling på valsar som kan leda till att bandets kant skadas, ökat motorslitage och högre energiåtgång. Dessutom kan produktrester på bandet leda till spill och avlagringar på vändvalsen, vilket kan innebära risk för bakterietillväxt och korskontaminering.

2. Vilka slags avskrapare finns det?

Det finns flera olika typer av avskrapare på marknaden. De flesta producenter använder idag metallavskrapare eller skrapor av hårdplasterna POM eller PE. Det finns även gummiskrapor, men de är inte så vanliga inom livsmedelsindustrin. Den nyaste lösningen på marknaden är en flexibel avskrapare av TPU (polyuretan).

3. Vilka är de bästa avskraparna för användning inom livsmedelsindustrin?

Klassiska avskrapare ofta är tillverkade av stål eller hårdplast och kan därför skada bandets yta vid kontakt, vilket kan leda till sprickor och repor som kan utgöra grogrund för bakteriehärdar och påverka livsmedelssäkerheten. Skadade ytor ger också bandet kortare livslängd. Metall- och hårdplastavskrapare är dessutom kända för ojämn rengöring.
De ny avskraparna av TPU som idag finns för livsmedelsapplikationer har en flexibel skrapkant som eliminerar risken för skada på bandytan. När t ex spill samlas på bandets drivsida kommer rullens diameter att öka. Detta trycker bandet mot den primära skrapan, som om den är gjord av metall eller hårdplast kan skada bandets yta. En TPU-kant på avskraparen är flexibel och anpassar sig enkelt till bandets ojämnheter.

Även med en klassisk avskrapare på en flexibel rigg kan ojämnheter på bandet trycka undan skrapkanten från rullen, varvid den hårda skrapkanten inte längre är symmetrisk mot bandytan och därför ger ojämn rengöring. En skrapkant av TPU anpassar sig alltid till bandets yta, vilket leder till effektivare rengöring.

4. Vilka är fördelarna med en flexibel TPU-kant på avskraparen?

 • Enklare sanering, effektivare rengöring och högre livsmedelssäkerhet tack vare minimerad ackumulering av transporterad produkt, dessutom en flexibel kant som inte orsakar sprickor och repor, så det uppstår ingen grogrund för bakterier eller korskontaminering.
 • Längre livslängd på bandet eftersom kanten på avskraparen inte påverkar bandets yta och det inte finns några avlagringar på rullarna som kan ge skador på bandets kanter. Detta leder till lägre drift- och underhållskostnader.
 • Mindre stillestånd eftersom det inte byggs upp några avlagringar som annars skulle kunna leda till sämre ingrepp från drivhjulen, styrproblem och större motorslitage.
 • Livsmedelscertifiering enligt EUs och FDAs regelverk: De nya TPU-skraporna har konstruerats särskilt för livsmedelsapplikationer (t ex blå skrapkant) och uppfyller de hårdaste hygienkrav. Metalldetektering och röntgenversioner kan också användas för högre säkerhet.

5. Hur installeras en TPU-avskrapare?

Om du monterar en TPU-avskrapare på en befintlig anläggning måste dina tekniker förbereda en stabil metallkonstruktion för montering av avskraparen och som också håller den helt rak. Om du installerar en helt ny transportör kommer tillverkarens montör att montera en sådan konstruktion. Det finns två grundläggande sätt att montera en avskrapare:

 • Använd en metallprofil för montering av TPU-avskraparen. Metallprofilen monteras på transportören och måste ha ett gångjärn på sidorna, som medger korrekt positionering av skrapan parallellt med bandets yta.
 • Använd en motvikt eller ett fjädersystem som ger rätt tryck mellan skrapan och bandets yta. Detta hjälper avskraparen att fungera på rätt sätt och hålla trycket på den önskade nivån även om bandets yta förändras. (Anm: Samma system kan användas med avskrapare av hårdplast eller metall, men de har inte TPU-skrapans flexibilitet, vilket innebär att rengöringseffekten blir ojämn.)

6. Var ska avskraparen installeras?

När den transporterade produkten utgörs av grova, klibbiga eller våta partiklar kan en primär avskrapare placeras mot drivrullen, direkt efter produktavtaget att produkten lämnat bandet. Avskraparens vinkel beror på typ av band och transporterad produkt.

Man kan också installera en sekundär skrapa tillsammans med den primära skrapan vid behov av noggrannare rengöring. Det kan också räcka med bara en sekundär avskrapare om den transporterade produkten är torr och fin. Den installeras då oftast mellan drivrullen och den första stödrullen, varvid avskraparen trycker direkt mot bandet för att öka rengöringseffekten.

Tänkbar placering av avskrapare

7. Hur sköts och rengörs avskraparen?

Detta är en viktig punkt, eftersom en avskrapare som inte är ren inte fungerar korrekt. Problemet är att avskrapare är placerade på transportörens retursektion och i många fall är svår att komma åt. Våra tekniker delar gärna med sig av sin erfarenhet och hjälper dig avgöra hur man bäst avlägsnar all den produkt som samlas på avskraparen. Varje situation kräver sin unika lösning.

8. Hur vet jag när det är dags att byta avskraparen?

Alla avskrapare slits och tappar effektivitet efter en viss tid. Kontrollera följande om bandytan inte blir ren:

 1. Kontrollera att avskraparen är ren
 2. Kontrollera att avskraparen sitter rätt. Den ska vara helt parallell med bandet.
 3. Kontrollera skrapans tryck mot bandets yta.
 4. Kontrollera slitaget på skrapkanten.
 5. Om dessa punkter är ok men bandet ändå inte blir rent är det dags att byta antingen avskraparen eller bandet.

Har du problem med bandskador orsakade av avskrapare? Habasit har ett hygieniskt alternativ för din processlinje.

Habasits nya bandavskrapare finns av TPU-polyester och TPU-polyeter med hårdheter mellan 85 och 95 ShA. Skraporna av TPU-polyeter är särskilt lämpliga för applikationer med högre temperatur och fuktighet, där beständighet mot hydrolys är ett krav. Habasits skrapkant av TPU finns i en standardlängd på 2,4 meter som kan anpassas till kundens behov. Dessa skrapkanter finns även i röntgen- och metalldetekterbara versioner för ytterligare livsmedelssäkerhet. Vår TPU-skrapkant uppfyller både EUs och FDAs krav för kontakt med livsmedel.

Vill du veta mer? Ladda ner broschyren eller kontakta oss. Vi ger dig gärna råd och hjälp med val av lämpligaste skraplösning.

2020 juni 16  |  Posted by

Stefano Tondini

Stefano Tondini is a Global Industry Key Acount Manager for the dry food industry. He has been with the company since July 1996. With over 20 years of experience, he has a wide range of expertise encompassing every industry, but he specializes in fabric belts, plastic modular belts, monolithic belts and chains for bakery and confectionery applications. He is fluent in both Italian and English.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress