8 tips för bättre bandstyrning

8 tips för bättre bandstyrning

Har du problem med styrningen av ditt transportband? Ofta tror man att det är själva bandet som är orsaken till problemet, men i de flesta fall stämmer inte det. I den här bloggen diskuterar vi möjliga problem som du kan stöta på och du får bra tips på hur du kan styra ditt transportband bättre.

Orsaker till att transportband styr fel

Att ett transportband inte styr som det ska kan bero på flera saker: felinställd transportör eller felinställt band, fel glidbord, felaktig montering av remskivor och rullar, fel förspänning, felaktig styrprofil, dåligt skydd mot kontaminering eller fel bandtyp.

Hur gör du för att styra ditt transportband bättre?

Det finns några grundläggande faktorer som säkerställer en jämn prestanda av transportband:

1. Väl rätt transportband för driften

Det transportband du väljer måste vara gjort av ett material som är anpassat efter den produkt som ska transporteras. Bandet måste tåla en viss vikt, förspänning, rengöringsvätskor, rengöringstekniker och omgivningstemperaturer. Fel typ av transportband gör inte bara att bandet kan styra fel, det kan även leda till slitage på transportören och fel hantering av produkterna.

2. Gör en ordentlig uppriktning av transportbandet

En transportör måste ställas in korrekt för att säkerställa optimal prestanda. Genom att kontrollera monteringen av transportören, kalibreringen av remskivorna, rullarna, axlarna, sidoskydd och glidbord kan man säkerställa att bandet går så bra som möjligt.

3. Montera remskivor och rullar i rät vinkel

Remskivor, hjul och rullar måste monteras i rät vinkel i förhållande till bandets drivaxlar. Utan parallell montering dröjer det inte länge innan bandet börjar sidovandra genom att dra mer åt ena eller andra hållet. Ibland kan efterjustering behövas.

4. Ställ in rätt förspänning på transportbandet

Det är viktigt att transportband med vävdragskikt har rätt förspänning. Om förspänningen är för låg påverkas styrningen. Risken för att bandet ska slira ökar om förspänningen är för låg. Modulband kan börja hänga ner för mycket och stöta emot delar under det, vilket påverkar bandets livslängd negativt. Om inspänningen är för hög kan lager gå sönder, axlar böjas vilket gör att bandet ”spårar ur” och trasas sönder. Modulband riskerar också att kugga över och slitas sönder.

5. Justera ditt transportband utan produkter på bandet

Transportbandet bör justeras utan produkter på bandet eftersom belastningen skapar spänningar i bandet. Spänn upp och justera det tomma bandet enligt de rekommendationer du fått av din bandleverantör. Lägg sedan produkter på bandet och gör efterjusteringar enligt behov.

6. Se till att styrprofilen gör sitt jobb

Produkter som transporteras på bandet bör läggas så centralt som möjligt. Ibland kan det behövas en styrprofil på bandets undersida för att säkra styrningen. En utsliten styrprofil måste antingen repareras eller bytas ut tillsammans med bandet och orsaken till att den gått sönder bör fastställas.

7. Se till att det finns skydd mot föroreningar

Alla delar som kommer i kontakt med transportbandet bör rengöras regelbundet och ha bra skydd mot kontaminering. Föroreningar kan leda till att texturen går sönder eller förändras vilket då kan påverka styrningen.

8. Se till att din transportör styr rätt med hjälp av förebyggande kontroller

För att slippa få problem med din transportör rekommenderar vi att regelbundna kontroller görs. Rutinkontroller innebär färre stillestånd, längre livslängd för bandet, ökad tillförlitlighet och förbättrad produktionssäkerhet.

Med hjälp av Habasits Installations- och underhållsguide (6040) och Installationsguide HabasitLINK (6001) får du reda på vad du bör titta efter och hur du kan åtgärda eventuella fel. Det går också bra att kontakta din lokala Habasit representant.

Behöver du hjälp med installation eller underhåll? På Habasit har vi egna servicemontörer som kommer ut till dig och hjälper till när det behövs. Vi är experter inom teknisk service och har en kundsupport som svarar på alla dina frågor kring transportörer och drivremmar. Tveka inte att höra av dig! Skicka en e-post till: order.se@habasit.com, eller ring oss på +46 301 22600.

2018 maj 28  |  Posted by

Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress