4 tips på förebyggande underhåll av transportband

4 tips på förebyggande underhåll av transportband

Förebyggande underhåll är viktigt inom alla industrier för att minska risken för driftstörningar. Transportband är inget undantag. Vi uppmuntrar regelbundet kunder att kontrollera sina band ofta för att undvika produktionsproblem och förhindra onödiga skador på deras utrustning.

Här kommer några tips på förebyggande underhåll på transportband som du kan utföra på egen hand!

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll innebär en noggrann genomgång av maskinen för att kontrollera om det finns delar som inte fungerar korrekt eller börjar bli slitna. Upptäcks detta tidigt finns det möjlighet att åtgärda ett problem innan det uppstår. Det blir enklare att utföra korrigeringar och vidta åtgärder för att förhindra framtida produktionsproblem. Detta innebär högre tillförlitlighet och transportbandets livslängd optimeras.

Några tänkbara problem att titta efter är band som inte löper rakt, blockerade rullar, trasiga lager, skadad väv eller ett band som regelbundet stannar eller slirar. Ingen av dessa situationer behöver innebära att ditt band är trasigt. Även om bandet ofta får skulden när en maskin slutar fungera så kan det vara så att problemen orsakas av lagren eller andra komponenter hos själva transportören. Om bandet verkar vara i bra skick men problemen kvarstår bör alla delar i maskinen undersökas noga.

Så här utförs en okulär inspektion

Värdet av att utföra en regelbunden okulär inspektion kan inte påpekas nog ofta. Du kan spara tid, pengar och arbete för ditt företag bara genom att undersöka synliga ytor och delar.

Det finns fyra specifika frågor som du bör ställa när du undersöker om ditt band är skadat.

Är transportbandet helt?

Börja med att undersöka själva bandet. Kan du se några skador? Är bandskarvarna i bra skick? Hur ser remskivor, rullar, axlar, profiler och glidunderlag ut. Är lager och valsar hela? Ett utslitet lager till exempel, kan vara orsaken till att ett band styr fel eller vandrar i sidled. Ta tid för att justera och reparera de allra minsta detaljerna hos maskinen.

Ligger transportbandet centrerat på transportören?

Ett transportband bör vara centrerat för optimal produkttransport. Kontrollera att det löper exakt mellan rullarna. Se även till att remskivorna, hjulen och rullarna är monterade och inställda. Om de inte är det, finns risken att bandet börjar sidovandra.

Transporterar transportbandet produkter på rätt sätt?

Hur uppträder transportbandet under drift? Ett band kan fungera jättebra när det är tomt men sedan börja slira när det är belastat. Om ett band slirar eller nöter mot en viss punkt kan friktionsvärme bildas och, i värsta fall, kan bandmaterialet då börja smälta. Justera därför bandet både med och utan last.

Är transportbandet rent?

Vissa band är mer kritiska än andra vad gäller hygien, exempelvis band som transporterar livsmedel. Därför är det viktigt att regelbundet rengöra både bandet och de delar som det kommer i kontakt med. Bakterier kan ansamlas och växa i alla ojämnheter, revor eller sprickor. Smuts och föroreningar som tar sig in i bandet kan leda till kontaminering av produkter. Därför ska du alltid kontrollera och rengöra bandet noga.

Inspektionsintervaller

Hur ofta du behöver kontrollera ditt transportband beror på en mängd faktorer: Typ av applikation, vilken miljö bandet går i, hur stor belastningen är och hur ofta bandet körs. Det finns en mängd olika applikationer, band och transportörer. Vissa band går i mer krävande miljöer med extrema omgivningstemperaturer såsom ugnar. Andra band transporterar mycket tunga produkter eller produkter som innehåller farliga kemikalier. En del behöver tåla starka rengöringsmedel. Alla dessa faktorer påverkar och bestämmer var fokus ska läggas under inspektionen.

Vi hjälper dig gärna

Behöver du hjälp med en FU-inspektion? Vi är experter inom teknisk service. Vår personal besöker dig gärna för att hjälpa till att undersöka, kontrollera och utföra service på din maskin på alla nivåer. Vi upprättar protokoll med förslag på åtgärder, vilka band som behöver bytas och vad du bör hålla ett extra öga på.

Om du har andra frågor om transportband eller drivremmar hjälper vår kundsupport gärna till. Tveka inte att höra av dig!

 

2017 juni 1  |  Posted by

Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress