Krympande transportband – varför krymper det och hur undviker man krympning

Krympande transportband – varför krymper det och hur undviker man krympning

Jag kontaktas ofta av kunder vars transportband krympt vid användning, ofta inom några veckor efter drifttagning. De kontaktar mig för att få råd om hur man löser problemet. När bandet krymper kan det leda till oplanerade produktionsstopp, och när bandet går sönder påverkas allting: Produktion och genomflöde, produktens kvalitet och lagringstid, och till och med personalens tid och produktivitet.

Hur ser man att ett band har krympt?

När man slackar ett band som krympt rullar det ofta upp sig eller är krökt (som en banan). Det kan hända att man inte upptäcker krympning direkt, utan först när motoreffekten ökar eller motorn till och med stängs av på grund av överhettning. Detta beror på att bandet är för hårt spänt, vilket ger extra friktion, särskilt i applikationer med fast noskant eller små rullar som böjs för hårt och fastnar. Om bandet krymper jämnt över sin bredd ökar deflektionen hos rullarna på grund av den extra spänningen, och som en följd av det kan det uppstå problem med bandstyrningen. Ökad inspänning kan också vara så hög att lagren överbelastas och havererar. Ett band som krympt längs ena eller bägge kanterna sackar ofta i mitten, vilket leder till att produkternas placering blir fel, samt att draget i bandet blir oregelbundet över bandets bredd.

Varför krymper transportband?

Krympning orsakas ofta av externa faktorer som påverkar bandets löpsida. För att förstå detta måste vi först titta på egenskaperna hos en standardväv för transportband. Väften (bandets bredd) är ofta av monofilament av polyester, som håller bandet plant. Varpen (längsled) är ofta av hophållna multifilament av polyester. Dessa trådar gör bandet flexibelt och ger god draghållfasthet och måttstabilitet, så att det kan löpa över små diametrar. På bilden ser du att multifilamentet har sinusform, som är en viktig faktor när det gäller krympning.

Krympande transportband

När slipande material som sand, mjöl, socker skorpsmulor eller salt trycks in i väven på löpsidan (de röda fälten i nedanstående bild), trycks multifilamenten (gult i bilden) upp när den röda föroreningen samlas runt monofilamenten. Sinusformen blir högre och avståndet mellan monofilamenten mindre, vilket resulterar i att bandet krymper. Samma sak händer vid rengöring av bandet med vatten och kemikalier. När ämnen som salt och socker (ingredienser i många rengöringsmedel) löses upp och tränger in i väven vid rengöring stannar dessa partiklar i väven när vattnet förångas.

Varför krymper transportband?

 

En annan orsak till krympning, som ofta inträffar när naturfibrer som bomull används, är absorption av fukt eller olja i multifilamentsvarpen. Trådens volym ökar då (tråden blir tjockare), vilket också gör sinusformen högre (blått i bilden). Återigen, avståndet mellan monofilamenten blir mindre. Eftersom krympning orsakas av strukturförändring i väven (sinusformen) genom extern påverkan kallas denna form av krympning ibland för mekanisk krympning.

I vilka industrier och applikationer är krympning vanligast?

  • Vid tillverkning av skorpor, kakor, konfektyr och bakverk: På grund av att man använder mjöl, socker, fett och olja
  • Agroindustri: I matningslinjer när produkter som rödbetor och morötter kommer direkt från fältet, innan jord och sand tvättas bort
  • Plantskolor: Vid transport av blomkrukor med jord och sand
  • Produktionsmiljö där våtsanering tillämpas, till exempel på linjer där kött och fågel hanteras

Vad kan man göra för att begränsa eller helt undvika att transportband krymper?

  • Använd band av impregnerad väv (särskilt där fukt är orsaken till problemet). Om föroreningar emellertid samlas på bandets löpsida och skadar impregneringen kan effekterna av mekanisk krympning bara fördröjas, inte helt elimineras.
  • Minska föroreningarna, till exempel genom att använda bandskrapor eller förseglade kanter
  • Se till att det inte finns några vassa, ojämna kanter på transportörens konstruktionselement eller på bakre kanten av noskanter eller rullar som kan ge upphov till slitage på bandkanterna.
  • Använd om möjligt ett band med ”förseglande” beläggning på löpsidan (särskilt vid förekomst av smuts eller salt), till exempel Habasits FNB-12EVCQ-W1
  • Välj ett band med lågkrympande egenskaper, till exempel Habasits FNB-5EZCH-P1. Detta band är tillverkat av stickad väv och har ingen sinusform. Denna typ av band kan med fördel användas på korta transportörer med lätta produkter.

Andra lösningar kan vara ett helextruderat monolitiskt band eller plastmodulband. Varje produkt har sina egna för- och nackdelar, och det är därför vi måste veta lite om applikationen, omgivningsmiljön och tekniska krav, så att vi kan hjälpa till med att välja det bästa bandet för era behov.

Habasit Premium TPU band med begränsad krympbenägenhet och specialimpregnering

Enligt min erfarenhet kan de flesta problem med bandkrympning lösas genom att se till att konstruktionen inte har några skarpa kanter och att bakkanten på noskanter och rullar är mjukt rundade utan vassa kanter eller byta till en helt annan bandtyp. I bageribranchen kan man till exempel byta till Habasits Premium TPU band, som kombinerar låg krympbenägenhet med specialimpregnering och som visat på utmärkta resultat. Kontakta mig gärna om du vill ha experthjälp kring någon specifik fråga eller för att ordna med besök av en applikationstekniker hos er.

2021 augusti 10  |  Posted by

René Grevengoed

René Grevengoed is an Application Engineer who has worked at Habasit in the Netherlands since 1996. He speaks native Dutch and he is also fluent in English. Grevengoed specializes in general conveying, including fabric conveyor and power transmission belts. His expertise is applicable in several industries, including food, material handling, as well as printing and paper applications. Grevengoed’s experience began in workshops and onsite fittings where he was able to acquire the necessary special skills in order to progress to where he is today.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress