Vad är polygoneffekten för något?

Vad är polygoneffekten för något?

Vi får många frågor om det som kallas polygoneffekten. Idag försöker vi förklara vad det innebär och föreslår ett par sätt att minska den.

Polygon betyder ”månghörning”. Modul- och kedjelänkar som löper på ett kugghjuls radie gör att den linjära bandhastigheten varierar. Sprintlänken förflyttas på kuggspetsens radie medan modulen förflyttas på den mindre radien, så att modulen åker upp och ner. Denna polygoneffekt är typiskt för alla modulband. Hastighetsvariationerna är beroende av antalet kuggar.

Hjul med få kuggar har högre hastighetsvariationer (5 kuggar – över 14 %). Därför rekommenderar vi kugghjul med minst 12 kuggar så att polygoneffekten begränsas. Som diagrammet visar minskar effekten ytterligare ju fler kuggar som används. Men det påverkas inte bara av kugghjulen. Samma effekt uppstår också vid alla bärrullar. Minska effekten genom att välja rulldiameter baserat på den nominella höjden hos ett hjul med 12 kuggar i bandserien som du föredrar.

Generellt rekommenderar vi att transportören utformas med så stor diameter som möjligt och att centrumavståndet mellan rullarna inte är en multipel av bandets delningsmått.

Kontakta oss gärna om du har frågor om polygoneffekten!

Hämta konstruktionsguiden för HabasitLINK med teknisk information om modulband av plast.

2017 juni 1  |  Posted by

Marco Hollander

Marco Hollander joined the Habasit Netherlands team in September 2000 and works as a Technical Manager. He specializes in modular belts, chains and profiles in the food and material handling industries. He is also well-versed in general conveying and spiral applications. Hollander is always ready to answer questions from customers or Key Account Managers with any technical issues. He speaks Dutch, English and German and enjoys the challenge and variety of his work.

Contact us for personal support

Get advice