16 tips på hur bandets livslängd kan förlängas

16 tips på hur bandets livslängd kan förlängas

Ett bands livslängd och prestanda kan förlängas påtagligt genom enkelt underhåll och förebyggande skötsel. I dagens blogg diskuterar vi hur du på bästa sätt kan förlänga produktiviteten genom enkelt underhåll, förvaring och reparation.

Förvaring

 • Band ska helst förvaras i sin originalförpackning
 • Banden bör skyddas mot skada, förorening, fukt, extrema temperaturer och UV-ljus. Helst ska de förvaras i ett mörkt rum eller inpackade i opak plast som också skyddar banden mot damm och andra föroreningar. Produkter som innehåller polyamid ska alltid packas in i lufttätt material för att undvika oönskad fuktabsorption eller uttorkning.

Kontrollera transportören och montera det nya bandet

 • Säkerställ att alla installationsdelar som har kontakt med bandet är rena och fria från olja, fett och smuts o.s.v.
 • Säkerställ att alla remskivor, rullar och noskanter är inställda parallellt med axeln och i exakt räta vinklar mot bandets löpriktning. Se även till att transportörens struktur inte är deformerad och att den är korrekt inställd på alla plan.
 • Kontrollera att installationsmåtten stämmer. Bästa metoden är att kryssmäta.
 • Spännanordningen måste fixeras på spännrullens lägsta inställning
 • Kontrollera och/eller byt ut trumbeläggningen på drivningen
 • Var noga med att inte skapa permanenta veck i bandet. Bandändarna måste skyddas mot nedsmutsning och skada och får aldrig vridas eller brytas vid något tillfälle under monteringen.

Första spänningen

 • Det är viktigt att säkerställa att drivrullen kan driva bandet utan att slira även vid maximal belastning. Därför är det viktigt att spänningsproceduren utförs på rätt sätt och en lägsta förspänning ska följas.
 • Lägsta förspänning för band med polyesterväv är 0,3 % och för band med polyamidväv är den 0,5 %. Obs: när det rör sig om ett transportband med noskant ska bandet bara sträckas så mycket att det inte slirar på drivtrumman.

Bandinställning

 • Det viktigt att transportören är korrekt injusterad och att bandet har monterats på rätt sätt av utbildad personal eftersom det följer formen på konstruktionen och komponenterna som det körs på.
 • Utför bara justeringar i små steg och arbeta bara på en rulle åt gången. Justeringar på flera remskivor eller rullar kan ha negativ effekt på bandets styrningsegenskaper och leda till att systemet blir instabilt och ombytligt under olika driftförhållanden.
 • Kör bandet några gånger efter varje justering så att det kan anpassa sig till den nya inställningen innan ytterligare ändringar görs.
 • Se till att bandkanten inte kan skava mot installationen eftersom det kan leda till irreparabel skada.

Rengöring

 • Det är viktigt att alla installationsdelar som kommer i kontakt med bandet hålls så rena som möjligt. Olja, fett, fukt, rost, smuts, rester efter transporterade produkter o.s.v. på remskivor, rullar, glidbord och andra delar av installationen som har kontakt med bandet kan orsaka problem med driften och bandets prestanda och förkortar definitivt bandets livslängd.
 • Några allmänna punkter beträffande rengöringen av syntetiska transportband:
  • När det är möjligt ska rengöring alltid utföras när installationen inte är i drift. Detta är en säkerhetsaspekt.
  • När det rör sig om lättare nedsmutsning (damm o.s.v.) rengör man med en mjuk trasa, torr eller fuktad med kallt eller varmt vatten.
  • Olja, eller oljig smuts, kan tas bort med varmt vatten och ett vanligt hushållsrengöringsmedel som inte är slipande (medel som inte skummar alltför mycket kan underlätta sköljningsprocessen).
  • Punktrengöring kan utföras med ett lämpligt lösningsmedel som läggs på med en fuktig trasa.
  • Kraftig nedsmutsning kan tas bort genom skrubbning med varmt tvålvatten eller tvättning med ett milt lösningsmedel.

Dessa enkla underhållsmetoder kan göra stor skillnad när det gäller ditt bands livslängd och spara många timmars arbete och onödig försening. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar om hur du tar hand om ditt band på bästa sätt.

Se download vår Installations- och underhållsguide för vävtransportband (6040) för mer information.

2017 juni 1  |  Posted by

René Grevengoed

René Grevengoed is an Application Engineer who has worked at Habasit in the Netherlands since 1996. He speaks native Dutch and he is also fluent in English. Grevengoed specializes in general conveying, including fabric conveyor and power transmission belts. His expertise is applicable in several industries, including food, material handling, as well as printing and paper applications. Grevengoed’s experience began in workshops and onsite fittings where he was able to acquire the necessary special skills in order to progress to where he is today.

Contact us for personal support

Get advice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*Vi publicerar inte din e-postadress