Znaczące oszczędności w przetwórstwie drobiu dzięki zastosowaniu taśmy M5021 Perforated Flat Top – case study

Znaczące oszczędności w przetwórstwie drobiu dzięki zastosowaniu taśmy M5021 Perforated Flat Top – case study

Taśmy modularne Habasit od lat sprawdzają się w wielu sektorach przetwórstwa żywności, w tym w przetwórstwie mięsa i drobiu, w którym obowiązują szczególnie restrykcyjne wymagania w zakresie procesu produkcyjnego. Co ciekawe, współczesne, zmechanizowane procesy produkcji są całkowicie zależne od niezawodności taśm, które stanowią innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność najważniejszych sekcji instalacji produkcyjnej.

Udowodniono to na przykład w amerykańskim zakładzie przetwórstwa drobiu, gdzie skomplikowany osprzęt wymieniono na przenośnik wyposażony w taśmę modularną Habasit.

W zakładzie przetwarza się podroby drobiowe, czyli organy wewnętrzne ptaków. Te niezawierające mięśni i kości elementy są wykorzystywane do produkcji żywności lub, po poddaniu utylizacji, do produkcji nawozów, paliw, a nawet karmy dla zwierząt. Podroby oddziela się przy użyciu silnego strumienia wody, a następnie poddaje dalszej obróbce. Niewystarczające osuszenie podrobów przed transportem może prowadzić do opóźnień i wzrostu kosztów wysyłki. Z problemem tym zetknął się duży przetwórca drobiu używający dotąd standardowych dla tego przemysłu urządzeń odwadniających. Po zweryfikowaniu ich wydajności stwierdzono, że pilnie potrzebne jest nowe rozwiązanie i zwrócono się o pomoc do firmy Habasit.

Taśma modularna M5021 Perforated Flat Top do przetwarzania drobiu

Po zbadaniu sytuacji okazało się, że każdego dnia z zakładu wyjeżdżało 10 ciężarówek pełnych podrobów, które następnie zostawały poddane dalszym procesom przetwórczym. Ciężarówki te były przeciążone, ponieważ mimo długotrwałego odwadniania przed transportem, stosunek mięsa do wody nadal był wysoki i wynosił 60:40. Również w samym procesie oddzielania zużywano bardzo dużo wody. Przyczyną wszystkich tych problemów był przenośnik ślimakowy transportujący produkty do dużego bębna sitowego celem odprowadzenia nadmiaru wody. Odwadnianie było zatem powolne i nieskuteczne.

Jakie bardziej efektywne rozwiązanie zaproponował Habasit? Zasugerowaliśmy zastosowanie dopuszczonej do kontaktu z żywnością taśmy z funkcją selektywnego filtrowania. Taśma ta przepuszcza wodę i drobne zanieczyszczenia, zatrzymując podroby, które są transportowane dalej. Jako najbardziej idealną do tego zastosowania wybrano taśmę M5021 Perforated Flat Top.

Dzięki specjalnej konstrukcji tej przeznaczonej do kontaktu z żywnością taśmy o 2-calowej podziałce, 25% otwartej powierzchni i zamkniętych zawiasach, przetyczki łączące są w pełni chronione przed ścieraniem. Po wymianie bębna obrotowego na przenośnik z taśmą M5021 skuteczność odwadniania podrobów znacząco wzrosła.

To innowacyjne rozwiązanie – zastąpienie bębna sitowego układem przenośników – było możliwe do zrealizowania dzięki specjalnej perforacji taśmy M5021 doskonale odprowadzającej wodę. Po zamontowaniu nowy system przenośników przyniósł wiele korzyści:

  • Lepszy stosunek mięsa do wody – 80:20 (zamiast 60:40) – co wyeliminowało opóźnienia spowodowane dłużej trwającą ekstrakcją wody
  • Zmniejszenie zużycia wody o 20%
  • Cztery ciężarówki dziennie mniej – oszczędność codziennych kosztów transportu rzędu 2 tysięcy dolarów i 40% redukcja emisji spalin
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania o 80% dzięki zastąpieniu bębna sitowego, wymienianego co pewien czas, taśmą Habasit
  • Zwrot kosztów inwestycji w nowe taśmy perforowane już po tygodniu pracy

Łącznie roczne oszczędności zakładu przekroczyły 500 tysięcy dolarów.

Korzystasz z drogich i nieefektywnych bębnów do odwadniania swoich produktów? Poszukaj prostszych rozwiązań, jakimi są tańsze i bardziej efektywne taśmy transportujące. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami.

Zobacz także:

2018 23 października  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny