Wydłużenie początkowe taśm transportujących i pasów napędowych

Wydłużenie początkowe taśm transportujących i pasów napędowych

Prawidłowa instalacja taśmy transportującej i pasa napędowego znacznie wydłuża okres ich eksploatacji.

Ze względu na to, że nawet najdrobniejsze szczegóły mogą mieć znaczący wpływ na wydajność procesu produkcji, dziś opiszę techniki prawidłowego naprężania taśm i pasów, które gwarantują ich optymalne działanie..

Prawidłowe wydłużenie początkowe taśm transportujących i pasów napędowych

Instalacja zarówno taśmy transportującej jak i pasa napędowego składa się z kilku etapów, takich jak: sprawdzenie przenośnika, montaż taśmy/pasa, uruchomienie i dopasowanie.

Sytuacja 1: Instalacja taśmy transportującej:

Naprężenie taśmy transportującej określa się przez dotyk. Należy upewnić się, że koło pasowe prawidłowo napędza taśmę, nawet przy maksymalnym obciążeniu. Minimalne i maksymalne dopuszczalne wydłużenie początkowe (naprężenie początkowe εo) zależy od określonych elementów trakcyjnych. Wartości wzorcowe wydłużeń dla poszczególnych materiałów dostępne są na stronie firmy Habasit.

Wartości wzorcowe:

  • Tkanina poliestrowa           à min. wydłużenie = 0,3% / maks. wydłużenie = ok.1,0%
  • Tkanina poliamidowa         à min. wydłużenie = 0,5% / maks. wydłużenie = ok.3,0%

Kolejnym sposobem umożliwiającym określenie optymalnego naprężenia taśmy jest obliczenie wymaganej siły obwodowej. Kalkulację przeprowadza się w łatwy sposób, wpisując odpowiednie parametry i wybierając taśmę przy użyciu naszej aplikacji Habasit SeleCalc dostępnej online.

Sytuacja 2: Instalacja pasa napędowego:

W odróżnieniu od taśm transportujących, głównym zadaniem pasów napędowych jest przenoszenie napędu. Nieprawidłowe wydłużenie (za małe/za duże) może skutkować wzrostem temperatury pracy, poślizgiem pasa lub uszkodzeniem łożysk w wyniku zbyt dużego obciążenia wału.

Habasit pomaga klientom w doborze odpowiedniego produktu. Dzięki aplikacji SeleCalc określenie rodzaju pasa, jego szerokości oraz wydłużenia początkowego nigdy wcześniej nie było tak łatwe. Pamiętajmy, że jeśli jeden z wymienionych parametrów zostanie zmieniony, kalkulacji należy dokonać ponownie.

Ogólne: Montaż taśmy/pasa – pierwsza instalacja

Przed instalacją radzimy nanieść małe znaczniki pomiarowe na nienaprężonym pasie, zwracając uwagę, aby miejsce łączenia pasa nie znajdowało się między znacznikami. Zalecana odległość między znacznikami to 1000 mm. Odmierzone odcinki najlepiej oznaczyć długopisem.

Przykład:

Wymagane wydłużenie początkowe εo = 2,0%
Odległość między znacznikami pomiarowymi na nienaprężonej taśmie: 1000 mm
Odległość między znacznikami pomiarowymi na naprężonej taśmie: 1020 mm

Po wykonaniu co najmniej 1-2 cyklów długość wyznaczonego odcinka należy zmierzyć ponownie. W zależności od wskazań można podjąć ewentualne działania korygujące, naprężając pas do momentu, aż odległość między znacznikami osiągnie odpowiednią wartość.

Wartości można łatwo znaleźć w kartach charakterystyki produktu znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Prawidłowo przeprowadzony proces instalacyjny pozwala czerpać pełne korzyści z produktów firmy Habasit. Skontaktuj się z nami w razie pytań lub wątpliwości dotyczących wydłużenia początkowego pasów i taśm.

2017 1 czerwca  |  Posted by

Karl Gausterer

Karl Gausterer has worked at Habasit in Austria for 28 years. He is part of the Technical & Product Innovation Management team with an expertise in fabric division, materials handling, textile, fabrication and customer training. Gausterer finds that each new days bring an interesting challenge and he sees every customer inquiry as an opportunity to build relationship. He speaks both German and English.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny