O czym trzeba pamiętać przy mierzeniu taśm transportujących i pasów napędowych?

O czym trzeba pamiętać przy mierzeniu taśm transportujących i pasów napędowych?

Nieprawidłowo przeprowadzony pomiar oznacza problemy zarówno dla producentów, jak i klientów – i jest niestety częstym zjawiskiem. Oto kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać przy mierzeniu taśm transportujących i pasów napędowych. Dowiedz się, dlaczego precyzyjny pomiar jest tak ważny podczas zamawiania nowych taśm .

Długość geometryczna jest niezbędna

Przed złożeniem zamówienia na nowy pas lub taśmę konieczne jest dokonanie prawidłowego pomiaru. Producent zrealizuje zamówienie na podstawie dostarczonych danych i nie może odpowiadać za niedopasowanie taśmy do przenośnika, jeśli jest ono skutkiem nieprawidłowego pomiaru.

Dla lekkich taśm transportujących i pasów napędowych najważniejszym parametrem jest długość geometryczna. Jest to w istocie neutralna warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą zewnętrzną i wewnętrzną. W rzeczywistości to nawet nie tyle warstwa, co płaszczyzna która nie jest ani napinana, ani ściskana podczas zginania nienapiętej taśmy lub pasa.

Nie ma potrzeby podawania producentowi wymiarów wewnętrznych taśmy lub pasa, ponieważ – w przeciwieństwie do długości geometrycznej – nie są one wykorzystywane w procesie produkcji.

Nawet jeśli wymiary taśmy lub pasa obliczane są za pomocą systemu CAD na podstawie projektu, wciąż konieczne jest sprawdzenie ich poprawności. Długość geometryczną można zmierzyć, gdy jeszcze niepołączona taśma lub pas są rozłożone, ale nienapięte.

  • Krótki pas bezkońcowy możesz zmierzyć, zaznaczając na nim punkt początkowy, rozwijając go na płaskim blacie i przykładając taśmę mierniczą do blatu obok pasa.
  • Długi nierozciągnięty pas możesz zmierzyć, dzieląc go na osobne fragmenty. Wystarczy zsumować poszczególne wymiary, aby uzyskać jego całkowitą długość. Do zaznaczenia punktu początkowego i fragmentów pasa użyj ołówka z cienkim wkładem grafitowym.

Ważne: nie mierz wymiarów starego lub zużytego pasa, gdy zamawiasz nowy, ponieważ wskutek wydłużenia strukturalnego będzie on dłuższy niż był w momencie dostawy.

Taśma stalowa kalibrowana umożliwia pomiar z maksymalną dokładnością

Dokonując pomiaru taśmy transportującej lub pasa napędowego za pomocą taśmy mierniczej, zadbaj o to, aby cechowała się ona pełną stabilnością i najwyższą jakością. Zwykłe taśmy miernicze bywają niewystarczająco precyzyjne, przez co wyniki pomiaru mogą nie być poprawne. Taśmy stalowe kalibrowane są zazwyczaj najbardziej dokładnie, i to właśnie z nich korzystamy w firmie Habasit.

Kwestię tolerancji wymiarowych dla taśm transportujących reguluje norma ISO. Niestety jej ramy okazały się zbyt szerokie i ogólne, dlatego Habasit opracował system bardziej dopasowany do swoich produktów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tolerancji wymiarowych naszych pasów i taśm, skontaktuj się z lokalnym biurem Habasit.

Pomiar długości taśmy transportującej lub pasa napędowego

Jeśli dokonujesz pomiaru na przenośniku, aby uzyskać szacunkową długość taśmy transportującej, pamiętaj, aby taśma miernicza biegła wzdłuż dokładnej trasy, jaką taśma transportująca będzie musiała pokonać na rolkach. Jeśli posiadasz typową konstrukcję z dwoma rolkami oraz znasz zarówno ich średnice, jak i rozstaw osi, możesz posłużyć się tymi danymi, aby obliczyć długość taśmy transportującej. Wspomniane parametry wykorzystuje program obliczeniowy Habasit o nazwie Selecalc. Odwiedź stronę https://selecalc.habasit.com i zarejestruj się za pomocą firmowego adresu e-mail.

Ważne jest także uwzględnienie stacji napinających, aby umożliwić prawidłowy montaż taśmy transportującej lub pasa napędowego, gdy zostaną dostarczone. Jeśli stacja napinająca znajduje się w punkcie, w którym rozstaw osi jest najwęższy, dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie zwisu taśmy. Biorąc to pod uwagę, taśma lub pas muszą zostać napięte do obliczonego poziomu początkowego (z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa). Większość taśm transportujących z cięgnem poliestrowym  powinna zostać początkowo napięta tak, aby po rozciągnięciu wydłużać się o co najmniej 0,3%. W taśmach transportujących z  cięgnem poliamidowym  napięcie początkowe powinno skutkować wydłużeniem o co najmniej 0,5%. Aby obliczyć właściwą długość pasów napędowych, konieczne jest wprowadzenie prawidłowych wymiarów oraz parametrów maszyny w programie obliczeniowym Selecalc.

Ryzyko i zagrożenia wynikające z błędnego pomiaru wymiarów taśmy

Najbardziej oczywiste problemy pojawiają się wtedy, gdy taśma transportująca lub pas napędowy okazują się za długie, za krótkie, za szerokie lub za wąskie – w takiej sytuacji mogą one działać nieprawidłowo i uszkodzić maszynę. Za długa taśma lub pas może skutkować niewystarczającym napięciem i stwarzać ryzyko poślizgu na wale napędowym. Niedostateczna długość może znacznie obciążyć wał z uwagi na zbyt duże naprężenie. Im mniejsza długość pasa lub taśmy i mniejszy rozstaw osi, tym większe znaczenie ma prawidłowa długość i wąska tolerancja: precyzja rzędu +/- 5 mm na pasie lub taśmie o długości 1000 mm odpowiada zmianom napięcia o +/- 0,5%, co może skutkować nieprawidłowym działaniem linii.

Taśma transportująca potrzebuje wolnej przestrzeni dla prawidłowego prowadzenia, a jej zbyt duża szerokość może powodować nieprawidłowości. Istnieje wtedy ryzyko strzępienia się brzegów lub uszkodzenia taśmy.

Aby uzyskać prawidłowe wymiary, odwiedź stronę Habasit, pobierz nasze przewodniki technologiczne („Engineering Guide Fabric Conveyor Belts”, „Engineering Guide Power Transmission Belts”) i postępuj zgodnie z instrukcjami: http://www.habasit.com/en/download.htm#Conveyor_belts_(fabric)

Temperatura i wilgotność też wpływają na właściwości pasów i taśm

Pomimo tego, że materiały wszystkich pasów i taśm syntetycznych są wytrzymałe i solidne, wpływają na nie czynniki takie jak temperatura otoczenia i wilgotność. Przed złożeniem zamówienia koniecznie poinformuj firmę Habasit o występowaniu niestandardowych warunków pracy. Możemy produkować pasy i taśmy najwyższej jakości, ale to Ty najlepiej znasz środowisko, w jakim będą one używane. Kwestia ta musi zostać omówiona z naszymi inżynierami jeszcze przed dokonaniem pomiarów.

Masz pytania dotyczące naszych taśm transportujących lub pasów napędowych? Skontaktuj się z nami. Wiele innych artykułów dotyczących naszych produktów i rozwiązań znajdziesz również tutaj na blogu Habasit Expert Blog.

2019 13 sierpnia  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny