Expert Blog

Znaki towarowe

Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Habasit AG i / lub jej filii.

Allveyor®
Taśmy transportujące
Armid®
Pasy napędowe
Fixol®
Klej
GRABBER®
Pasy bezszwowe
HabaCHAIN®
Plastikowe / metalowe koła zębate
HabaDRIVE®
Pas napędowy
HabaFLOW®
Taśmy transportujące i procesowe
HabaGUARD®
Przeciwbakteryjne taśmy transportujące i procesowe
Habasit
Nazwa firmy
Habasit® Cleanline
Taśmy transportujące i procesowe
Habasit Flexfold®
Taśma do składarko-sklejarek
Habasit HyGUARD®
Przeciwbakteryjne taśmy transportujące i procesowe
HabasitLINK®
Plastikowe taśmy modularne
Habasit Rossi
Nazwa spółki
HabaSYNC®
Pasy zębate
Habasit® Cleandrive
Napęd przymusowy taśm transportujących i procesowych
Habidur®
Guma dla składarko-sklejarek
Habilene®
Zmodyfikowane połączenie Habasit
dla taśm transportujących i procesowych
Hamid®
Taśmy maszynowe
HySAN®
Taśmy transportujące i procesowe TPU spożywcze
HySEAL®
Uszczelnienie krawędzi
Polycord®
Pasy okrągłe
PolyMate®
Taśmy transportujące
TrackMate®
Taśmy transportujące
Ulti-Mate®
Taśmy transportujące

 

Contact Us