Optymalna konfiguracja napędu dla taśm modularnych

Optymalna konfiguracja napędu dla taśm modularnych

Taśmy modularne są napędzane za pomocą kół zębatych, podobnie jak łańcuch roweru, jednak zasilane są silnikiem elektrycznym, nie siłą mięśni.  W większości przypadków za kołem zębatym występuje zwis taśmy. Oznacza to, że na odcinku od 0,9 m do 1,2 m taśma nie ma podparcia. Zwis niepodpartej taśmy, na który działa siła grawitacji prowadzi do powstania niewielkich sił naprężających. Zjawisko to określa się jako naprężenie zwrotne i jest ono niezbędne do utrzymania odpowiedniego zazębienia taśmy z kołem zębatym. 

Jako osoba odpowiedzialna za pomoc techniczną, często spotykam się z instalacjami, w których zazębienie nie jest prawidłowe. W większości przypadków jest to spowodowane brakiem naprężenia zwrotnego, co sprawia, że taśma przeskakuje nad kołem zębatym.

Optymalna konfiguracja napędu

Aby zapewnić optymalną konfigurację napędu, należy użyć koła zębatego o odpowiednim rozmiarze. Minimalizuje to efekt wielokąta (opisany w artykule: Czym jest efekt cięciwy lub efekt wielokąta?). Ogólnie zaleca się stosowanie kół zębatych posiadających 12 – 28 zębów. Koła zębate posiadające ponad 36 zębów nie są rekomendowane.

Aby zagwarantować prawidłowe prowadzenie taśmy, należy uzyskać kąt opasania na kole napędowym od 180° (minimum) do 200°. Lepsze przyleganie taśmy do koła zębatego można uzyskać poprzez dodanie rolki zwiększającej kąt opasania.

Zwis taśmy

Odległość pomiędzy kołami zębatymi a rolkami zwiększającymi kąt opasania musi być możliwie jak najmniejsza, w szczególności dla konstrukcji z napędem centralnym (Omega). Najmniej korzystną konfiguracją jest zbyt niskie położenie kół zębatych w połączeniu ze zbyt małym zwisem taśmy. Problem pojawia się, gdy waga zwisu taśmy jest mniejsza niż waga odcinka taśmy przylegającego do koła zębatego. W rezultacie zwis taśmy pojawi się wokół kół zębatych i doprowadzi do rozsprzęglenia taśmy z kołami uniemożliwiając jej pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Możesz pobrać wskazówki instalacyjne dotyczące taśm modularnych HabasitLINK lub skontaktować się ze mną pod adresem e-mail expert.blog@habasit.com.

2021 12 stycznia  |  Posted by

Ulrich Hänggi

Ulrich Hänggi is an Application Engineer for the R&D Plastics department and has been working for Habasit since December 2000. He has extensive experience in various applications where plastic modular belts and chains are used. He enjoys hiking in the mountains. Ulrich speaks native German, as well as fluent English.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny