Określanie wymiarów taśm transportujących i pasów napędowych

Określanie wymiarów taśm transportujących i pasów napędowych

W dzisiejszym wpisie wytłumaczę znaczenie tajemniczo brzmiących określeń k1% oraz kadm.

Wartość k1% to kluczowa kategoria wśród terminów związanych z parametrami taśm transportujących i pasów napędowych, występująca często w specyfikacjach technicznych naszej firmy. Jest to wartość stanowiąca sposób wyrażania modułu elastyczności dla w pełni syntetycznych pasów napędowych i taśm transportujących. Informuje o sile w cięgnie (w niutonach) działającej na jednostkę szerokości (w mm), jaka jest wymagana, aby rozciągnąć taśmę o 1%. Wartość k1% to wskaźnik relacji siła / wydłużenie (naprężenie / odkształcenie) taśmy.

Pozwala również stwierdzić, o ile procent należy naprężyć taśmę w celu uzyskania określonej siły w cięgnie. Są różne wartości k1%: k1% statyczna, k1% po relaksacji i k1% a.r.i. (po uruchomieniu).

Wartość k1% statyczna występuje w kartach charakterystyki produktu i jest mierzona bezpośrednio po naprężeniu próbki, z pominięciem relaksacji. Korelacja siły i wydłużenia materiału syntetycznego zależy od czasu (relaksacja), dlatego istotne jest, aby znać wartość k1% po relaksacji. Zarówno k1% statyczny jak i po relaksacji są ważnymi wartościami pomiarowymi dla taśm transportujących i maszynowych. Przenoszenie napędu z użyciem pasów płaskich jest procesem bardzo dynamicznym. Spore ładunki i duża prędkość tworzą cykle obciążające o wysokiej częstotliwości, zarówno po stronie napiętej jak i luźnej. Powoduje to złożone naprężenia w pasie. W przypadku płaskich pasów do przenoszenia napędu należy znać dokładną korelację siły i wydłużenia po relaksacji, po okresie pracy w danym czasie. Wartość ta jest nazywana „k1% po uruchomieniu” (k1% a.r.i). Dotyczy to również pasów do składarko-sklejarek.

Wartość k1% nie jest wskaźnikiem wytrzymałości taśmy! Wytrzymałość taśmy określa się mianem „dopuszczalnej siły rozciągającej (kadm)” w przypadku taśm transportowych i „siły obwodowej” w przypadku pasów napędowych. Kadm określa dopuszczalną siłę działającą na jednostkę szerokości [N/mm], która może oddziaływać na bezkońcową taśmę transportującą, łączoną w sposób standardowy w typowych warunkach klimatycznych (23°C / 73°F, przy wilgotności względnej 50%).

Rozluźnienie materiału
Rozluźnienie materiału

 

Nominalna siła obwodowa wskazuje potencjał przenoszenia napędu przez pas bezkońcowy. Wyrażona jako siła działająca na jednostkę szerokości [N/mm], która może być przenoszona przez pas o szerokości 1 mm z łukiem styku 180° i określonym współczynnikiem tarcia, nie przekraczając maksymalnego dopuszczalnego wydłużenia.

Nie wolno dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnej siły rozciągającej, która jest zależna od strony bieżnej taśmy. Różne materiały, których używamy np. poliamid, poliester i aramid, mają różną wytrzymałość (moduł elastyczności) i wydłużenie. O ile poliamid jest rozciągliwy, to aramid nie ulega wydłużeniu, co stanowi dla nas ogromną zaletę. Nasze taśmy poliamidowe dostosowane są do transportu ciężkich ładunków, a taśmy aramidowe (np. deki drukarskie) charakteryzują się stabilnością.

Splot tkaniny, z której wykonana jest taśma również ma znaczenie, ponieważ wpływa na wydłużenie i tzw. wydłużenie elastyczne (wydłużenie splotu na skutek naprężenia). Wydłużenie elastyczne jest powodem, dla którego zawsze prosimy o naprężenie taśmy o minimum 0,3% w przypadku taśm poliestrowych lub 0,5% w przypadku taśm poliamidowych.

Mam nadzieję, że nasz blog pomógł wyjaśnić ten potencjalnie złożony temat. W razie pytań zachęcam do kontaktu lub zapoznania się z naszym kompendium wiedzy w sieci HNet oraz na stronie www.habatec.com.

2017 19 września  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny