Expert Blog

Notka prawna

Informacje w Internecie

Habasit AG będzie dokonywał wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie internetowej były zawsze dokładne i aktualne. Habasit AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualny stan lub dokładność powielanych informacji. Nie ponosi również odpowiedzialności za zapewnienie nieprzerwanego dostępu do strony internetowej w dowolnym czasie, ani prawidłowe działanie linków do innych stron internetowych i treści stron internetowych, których to dotyczy, nie gwarantuje wolnego od błędów przekazu informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci, wykorzystywanych do wymiany e-maili oraz nie zapewnia prawidłowego przetwarzania i wyświetlania informacji na sprzęcie i oprogramowaniu użytkowników serwisu. Habasit AG odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej wolnej od wirusów lub innych zagrożeń.

Oświadczenie złożone jest przez i w imieniu firmy Habasit oraz jej oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej ,,HABASIT”) w odniesieniu do produktów, zwanych dalej (,,Produktami”). 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane/informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i funkcjonowania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski. Jednakże Habasit AG nie składa się oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności. Dane podane w niniejszym dokumencie oparte są na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia. ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT , KTÓRE WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE. HABASIT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI , WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PPRODUKTÓW W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I ICH WYDAJNOŚĆ.

Contact Us