Kiedy taśma transportująca musi być zatwierdzona do użytku z żywnością?

Kiedy taśma transportująca musi być zatwierdzona do użytku z żywnością?

Ostatnio zapytano mnie, czy taśma transportująca do pakowanych produktów spożywczych musi być zatwierdzona do użytku z żywnością. W dzisiejszym wpisie spróbuję wyjaśnić tę kwestię.

Wymagania dotyczące taśmy transportującej

Wymagania jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością określa rozporządzenie ramowe nr 1935/2004. Zgodnie z tą normą materiały i wyroby mają być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, tak aby nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby :

stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka

wpływać na zmianę składu żywności

powodować pogorszenie jej właściwości (wpływać na wygląd, zapach lub smak).

Migracja z tych materiałów nie może być szkodliwa dla zdrowia publicznego. Po umieszczeniu produktu w opakowaniu to materiał opakowania musi być zgodny z tym rozporządzeniem, a nie taśma transportująca, dlatego do transportu zapakowanych produktów spożywczych nie ma obowiązku stosowania taśmy zatwierdzonej do użytku z żywnością.

Spożywcze taśmy transportujące

Choć nie ma obowiązku stosowania spożywczych taśm transportujących, jeśli materiał taśmy nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością, to jednak klienci często mimo wszystko stawiają na tego typu produkty. Jest to dla mnie zrozumiałe. W końcu w środowisku, w którym transportowana jest żywność, względy bezpieczeństwa biorą górę.

Nawet jeśli istnieje minimalna szansa, że żywność będzie mieć kontakt z taśmą, zasady obowiązujące w przemyśle przetwórstwa żywności, takie jak HACCP, wymagają użycia spożywczej taśmy transportującej zgodnej z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011.

W kwestii bezpieczeństwa nie może być kompromisów

Często słyszę, że klienci nie decydują się na zastosowanie spożywczej taśmy transportującej ze względu na cenę, ale w kwestii bezpieczeństwa nie może być kompromisów. Dotyczy to szczególnie bezpieczeństwa publicznego, dlatego w odpowiedzi na potrzeby klientów w ofercie Habasit znajdują się również rozwiązania korzystne cenowo, takie jak linia taśm Habasit Economy.

Podczas wyboru taśmy transportującej najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak w codziennym życiu, zawsze lepiej zadbać o nieco wyższy poziom bezpieczeństwa, niż to konieczne.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących bezpieczeństwa żywności, pobierz naszą ulotkę „Rozporządzenia UE dotyczące żywności” lub napisz do nas wiadomość na adres: expert.blog@habasit.com.

2017 1 czerwca  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny